Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra

Celé jméno: Zenowing
Označení Strážce: Stříbrný Dino Nabitý Strážce
Zbraně: Titano Nabitý Morfér, Titano Meč
Příslušenství: Stříbrný Energokam, Dino Nabíječe, Dinokom
Zordy: Titano Zord
 
Před dávnými časy byl Zenowing Ochráncův učedník. Přišel na Zemi po ztrátě Energokamů a vytvořil Dino Nabité Zordy pro jejich ochranu, ale byl schopen nalézt pouze Stříbrný Energokam. Když se Lord Arcanon pokoušel získat Temný Energokam zničením Sentai 6, Zenowing se ho pokusil zastavi a při tom se spojil se Stříbrným Energokamem a stal se Stříbrným Strážcem. Ale nebyl schopen porazit Lorda Arcanona a byl zajat. Aby získal Stříbrný Energokam, Arcanon na něj použil Temný Energokam a vytvořil Doomwinga, který se stal jedním z jeho generálů a zapečetil Stříbrný Energokam ve svém meči, aby mohl jen on použít jeho sílu. Morfovaný Stříbrný Strážce kontaktoval Strážce z vesmíru a řekl jim o deaktivovaném Titano Zordu. Později dorazil na Zemi v těle Doomwinga spolu s Lordem Arcanonem a Singem. Objevil se zraněný a morfovaný Stříbrný Strážce. Řekl Strážcům, že byl zajat Lordem Arcanonem a byl jím přinucen vytvořit Dino Nabíječe. Riley tomu nevěří, protože našel Titano Nabíječ, který tam nechal Lord Arcanon. Stříbrný Strážce napadne Strážce a svou silou je přemůže. Když se chystá zasadit finální úder, ztratí kontrolu, demorfuje a odhalí svou pravou podobu, Doomwinga. Poté je přemožen Zenowingem, který Strážcům řekne pravdu. Arcanon spojil jeho tělo s tělem Doomwinga, aby získal Stříbrný Energokam. Řekne jim, že protože Doomwing zapečetil Energokam ve svém meči, jedině on může morfovat ve Stříbrného Strážce.

Zenowing začne ztrácet kontrolu a Doomwing napadne Tylera. Strážci oddělí Doomwinga a Zenowinga pomocí Rozdělovacích Emitorů. Doomwing má u sebe pořád Stříbrný Energokam a podaří se mu utéct. Zenowing se spojí se Strážci a je přivítán Ochráncem. Řekne, že Arcanon má Temný Energokam a že se bude snažit získat všechny ostatní Energokamy. Poté zamíří do lesa trénovat a je následován Strážci. Strážci jsou unešeni z jeho útoků a Riley ho požádá, aby ho naučil Prizma Sek, ale Zenowing odpoví, že lidé ho nedokáží. Doomwing žádá od Arcanona poslední šanci než ho zničí. Arcanon souhlasí a dá mu Stříbrný Energokam Spolu se svými kumpány jde konfrontovat Zenowinga a bojuje s ním. Doomwing má navrch a chystá se dorazit Zenowinga, když do rány skočí Riley a zachrání ho. Doomwing těžce zraní Rileyho a Zenowing mu to dává za vinu. Ochránce mluví se Zenowingem a donutí ho porozumět své situaci, že Doomwing zastiňuje jeho skutečné emoce a že ztratil své skutečné já.

Doomwing se chce znovu spojit se Zenowingem. Poté, co Zenowing pomůže Rileymu s jeho zranění a dá mu své speciální schopnosti. Objeví se Doomwing a dokáže zkopírovat každý Zenowingův útok. Zenowing je zajat a Arcanon se chystá spojit Doomwinga a Zenowinga pomocí Temného Energokamu. Riley zastaví proces spojení pomocí Zeleného Prizma Seku. Doomwing se snaží uniknout, ale je zastaven Tylerem. Zenowing s ním bojuje a získá zpět svůj Energokam a zničí ho Stříbrným Prizma Sekem a finální úderem Titano Meče. Lord Arcanon se promění pomocí Temného Energokamu a zvětší se. Zenowing navrhne použít jejich nejmocnější útok. Strážci použijí Ultra Plazmový Finální Paprsek a porazí Arcanona. Po shromáždění všech Energokamů a vrácení času, aby zachránili Zemi, Strážci porazí Sledge v minulosti. Zenowing se s Heckylem vrátili na Sentai 6 před jeho zničením, aby ochránili Temný Energokam.

Zenowing se stal Heckylovým mentorem a použil svá kouzla, aby skryl energii Temného Energokamu před Lordem Arcanonem. Nicméně Lord Arcanon odhalil přítomnost planety, když poté, co Heckyl postavil svou vlastní verzi Titano Nabitého Morféru. Zenowing konfrontoval Heckyla a byl zamčen v místnosti, zatímco Heckyl použil Temný Energokam, aby morfoval v Temného Strážce. Ačkoliv byl Heckyl schopen porazit Lorda Arcanona, Temný Energokam se ho znovu pokusil proměnit ve Snida. Zenowing dorazil a použil své kouzlo, aby osvobodil Heckyla z nadvlády Temného Energokamu a obětoval při tom svůj život.