Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra


Energokamy
Energokamy jsou deset mocných krystalů vytvořených Morfovacími Mistry, aby se stali zdrojem sil Strážců Vesmíru. Byly získány Ochráncem, aby je ochraňoval před silami zla. Na Zemi Ochránce propojil jejich síly s deseti dinosaury a po miliónech let se spojili s deseti vyvolenými, aby se stali Dino Nabitými Strážci. Mezi jejich síly patří moc otevírat portály napříč časem. Po spojení s nimi uživatel získá nezměrnou sílu a také přestane stárnout.

Poprvé viděny v "Powers from the Past"
 

Dino Nabitý Morfér
Dino Nabitý Morfér je transformační zařízení a hlavní zbraň Dino Nabitých Strážců. K morfování Strážce vloží Energokam, nebo aktivovaný Dino Nabíječ a roztočením zásobníku nabije Morfér. Po stisknutí spouště proběhne vystřelení energie potřebné k transformaci. Při dalším roztočení zásobníku se Morfér nabije k vykonání Paprsku Dino Morféru. Když je do Morféru vložen ještě jeden Dino Nabíječ, umožňuje silnější verzi tohoto útoku. Druhý Nabíječ slouží také k aktivaci Dino Ocelového Brnění, které kromě brnění zpřístupní Strážcům také jejich osobní zbraně. Dino Nabitý Morfér může být také vložen do konzole Megazordů a slouží jako joystick k ovládání Megazordu.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Dinokom
Dinokom je zařízení na opasku Strážců Vesmíru, které slouží jako komunikátor a také jsou v něm uloženy Dino Nabíječe.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Dino Meč
Dino Meč je primární zbraní Strážců na boj zblízka. Může do něj být vložen Dino Nabíječ k odemčení nabitého seknutí. Dino Meč se může také složit a spojit se s Dino Nabitým Morférem a vytvořit tak Dino Mečový Blaster.

Poprvé viděn v "Past Present and Fusion"
 


 
T-Rex Drtič
T-Rex Drtič je osobní zbraní Červeného Strážce. Tato zbraň dokáže rozdrtit i skálu. Tvoří zadní část T-rex Sekače a Dino Oštěpu.

Poprvé viděn v "A Fools Hour"
 


 
Para Sekač
Para Sekač je osobní zbraní Černého Strážce. Může střílet mocné paprsky, ale může být použit také jako sekera. Tvoří druhou část T-Rex Sekače.

Poprvé viděn v "A Fools Hour"
 


 
Stego Štít
Stego Štít je osobní zbraní Modrého Strážce. Může být použit jak pro boj zblízka, tak i na vzdálené útoky a když je hozen, vrací se zpátky k Modrému Strážci. Tvoří madlo Dino Oštěpu a Triple Oštěpu.

Poprvé viděn v "A Fools Hour"
 


 
Raptor Dráp
Raptor Dráp je osobní zbraní Zeleného Strážce. Dokáže uštědřit nepřátelům mocná seknutí.

Poprvé viděn v "A Fools Hour"
 


 
Tricera Vrták
Tricera vrták je osobní zbraní Růžového Strážce. Je schopný provrtat se skálou, ale může být použit i k seknutí. Tvoří špičku Dino Oštěpu. Jeho konečným útokem je Silo Úder Tricera Vrtáku, kdy ho Růžová Strážkyně přiloží k břichu monstra a aktivuje ho.

Poprvé viděn v "A Fools Hour"
 


 
T-Rex Sekač
T-Rex Sekač je spojením T-Rex Drtiče Červeného Strážce a Para Sekače Černého Strážce. Může vystřelit útok nazvaný Dvojitý Paprsek, který velmi oslabí protivníka.

Poprvé viděn v "The Royal Rangers"
 

Trojitý Oštěp
Trojitý Oštěp je spojením Stego Štítu, Raptor Drápu a Tricera Vrtáku. Může být použit k Dino Proražení, útoku v podobě energetického seknutí a brutálního bodavého útoku.

Poprvé viděn v "Break Out"
 

Dino Oštěp
Dino Oštěp je spojením všech osobních zbraní Dino Nabitých Strážců a Nabíječe Dino Oštěpu. Připomíná obří oštěp a je používán k týmovému konečnému útoku. Při Finálním Úder Dino Oštěpu Strážci vyhodí Červeného Strážce do vzduchu, kde vezme Dino Oštěp a namíří ho před sebe. Tento útok je velmi často používaný v kombinaci s konečným útokem Zlatého Strážce.

Poprvé viděn v "Breaking Black"
 

Zlatý Ptera Morfér
Zlatý Ptera Morfér je transformační zařízení a hlavní palná zbraň Zlatého Strážce. K morfování je třeba otevřít Morfér a vložit do něj Energokam, nebo Dino Nabíječ a stisknout spoušť. Zlatý Ptera Morfér může také střílet paprsky energie nazvané Ptera Šipky. Křídlo může být použito jako improvizovaný meč, který dokáže nahromadit energii k vytvoření paprskového meče k zasažení nepřítele. Tento útok se jmenuje Ptera Úder.

Poprvé viděn v "Break Out"
 


 
Dinokom Zlatého Strážce
Dinokom Zlatého Strážce zařízení podobné Dinokomu ostatních Strážců sloužící jako komunikátor a také jsou v něm uloženy Dino Nabíječe.

Poprvé viděn v "Break Out"
 

Zlatý Ptera Meč
Zlatý Ptera Meč je osobní zbraní Zlatého Strážce. Můžou se do něj založit až tři Dino Nabíječe. Když jsou vloženy všechny tři, Zlatý Strážce ho zavře a aktivuje Bleskový Finální Úder. Zlatý Ptera Meč může v Megazordu sloužit také jako puška.

Poprvé viděn v "Break Out"
 


 
Dinokom Aqua a Grafitového Strážce
Dinokom Aqua a Grafuitového Strážce také slouží jako komunikátor a také jsou v něm uloženy Dino Nabíječe.

Poprvé viděn v "Rise of a Ranger"
 


 
Dino Super Řídící Meč
Dino Super Řídící Meč je speciální zbraň umožňující jednomu ze Strážců aktivovat pro sebe i ostatní Strážce Dino Super Řídící Mód v kokpitu Megazordů. K aktivování musí být do Meče vložen Super Řídící Nabíječ a transformuje každého dostupného Strážce. Zbraň také umožňuje vložení 5 dalších Dino Nabíječů k vykonání finálních útoků Megazordu. Pokud Strážci používají více Megazordů, mohou do každého povolat jeden Dino Super Řídící Meč.
 

Poprvé viděn v "Forgive and Forget"
 

T-Rex Super Nabitý Morfér
T-Rex Super Nabitý Morfér je miniaturizovaná, ale hyper posílená forma T-Rex Zordu. Pomocí T-Rex Super Nabíječe umožňuje Červenému Strážci proměnit se v T-Rex Super Nabitého Červeného Strážce, což z něho udělá takový lidský Megazord. Pomocí dvou dalších Dino Nabíječů pak může získat různé formace stejné jako má Dino Nabitý Megazord.

Poprvé viděn v "Roar of the Red Ranger"
 

T-Rex Super Nabitý Morférový Blaster
T-Rex Super Nabitý Morfér se může spojit s Dino Nabitým Morférem k vytvoření T-Rex Super Nabitého Morférového Blasteru. Ten může vystřelit vysoce koncentrovaný paprsek energie známý jako T-Rex Super Nabitý Morférový Paprsek.

Poprvé viděn v "Roar of the Red Ranger"
 

Titano Nabitý Morfér
Titano Nabitý Morfér také známý jako Titano Morférový Blaster je transformační zařízení Strříbrného Strážce a také jeho primární střelnou zbraní, která také čerpá sílu z Energokamu a Dino Nabíječů. Heckyl později vyrobil kopii Titano Nabitého Morféru, aby jej použil k proměně v Temného Strážce.

Poprvé viděn v "Silver Secret"
 

Titano Meč
Titano Meč je osobní zbraní Stříbrného Strážce. Může ho použít k vykonání útoku jménem Stříbrný Prizma Sek, kdy zasáhne cíl třemi stříbrnými energetický,i seky v trojúhelníkové formaci. Zelený Strážce může také použít Titano Meč k útoku jménem Zelený Prizma Sek.

Poprvé viděn v "Wings of Danger"
 


 
Temný Energokam
Když bylo vytvořeno 10 Energokamů, zbytek temnoty se proměnil v Temný Energokam. Kvůli čisté temné energii promění každého, kdo již není zlý v jeho zlou verzi. Temný Energokam také dokáže neutralizovat ostatní Energokamy a jeho samotná existence jim brání využít jejich plnou sílu. Po zničení všech nepřátel se Heckyl stal jeho ochráncem a později spolu se Zenowingovou obětí spoutal jeho sílu, aby se stal Temným Strážcem.

Poprvé viděn v "Recipe for Disaster"
 


 
Spino Bumerang
Spino Bumerang je osobní zbraní Temného Strážce. Může být použit jako meč i jako bumerang.

Poprvé viděn v "Mighty Morphin Power Rangers #35"