Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra


Dino Ocelové Brnění
Dino Ocelové Brnění bylo vyvinuto Ochráncem a Kendall jako posílení pro Dino Nabité Strážce. K aktivování Dino Ocelového Brnění Strážce vloží Dino Nabíječ do svého Morféru a sjedou zásobníkem po své pravé ruce. Dino Ocelové Brnění také umožňuje Strážcům přístup k jejich osobním zbraním.

Poprvé viděno v "A Fools Hour"
 


 
Dino Brnění X
Dino Brnění X je aktivováno Nabíječem Dino Brnění X v Dino Nabitém Morféru. Je kompatibilní pouze s Černým a Červeným Energokamem. Konečný útok tohoto módu je Spirálový Útok, kdy se uživatel roztočí jako vrták k provrtání se, nebo roztržení něco pevného.

Poprvé viděno v "True Black"
 


 
Dino Řídící Mód
Dino Řídící Mód byl vyvinut Kendall jako pilotní oblek pro Dino Nabité Strážce, aby zdvojnásobil sílu útoků Megazordů. Skládá se z hrudního brnění v podobě Dino Nabíječe.

Poprvé viděn v "The Royal Rangers"
 

Dino Super Řídící Mód
Dino Řídící Mód byl vyvinut Kendall jako pilotní oblek pro Dino Nabité Strážce. Je silnější než Dino Řídící Mód a narozdíl od něj může vylepšit schopnosti jakéhokoliv konečného útoku Megazordu.

Poprvé viděn v "Forgive and Forget"
 


 
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce
Pomocí T-Rex Super Nabíječe v T-Rex Super Nabitém Morféru se Červený Strážce může proměnit do T-Rex Super Nabitého Módu. Tento Mód promění Červeného Strážce v Dino Nabitý Megazord v lidské velikosti a umožňuje mu používat zbraně ostatních Zordů v dalších podobách tohoto Módu.

Poprvé viděn v "Roar of the Red Ranger"


 
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce
Tri-Stego Formace
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce vloží do T-Rex Super Nabitého Morféru Tricera a Stego Nabíječe a získá tak Stego Štít Stego Zordu a Tricera Vrták Tricera Zordu.

Poprvé viděn v "Forged under Fire"

T-Rex Super Nabitý Červený Strážce Para-Raptor Formace
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce vloží do T-Rex Super Nabitého Morféru Para a Raptor Nabíječe a získá tak Blaster Para Zordu a Drápy Raptor Zordu.

Poprvé viděn v "Forged under Fire"
 

T-Rex Super Nabitý Červený Strážce Tri-Ankylo Formace
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce vloží do T-Rex Super Nabitého Morféru Ankylo a Tricera Nabíječe a získá tak Ankylo Kladivo Ankylo Zordu a Tricera Vrták Tricera Zordu.

Poprvé viděn v "Forged under Fire"
 


 
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce
Ankylo-Pachy Formace
T-Rex Super Nabitý Červený Strážce vloží do T-Rex Super Nabitého Morféru Ankylo a Pachy Nabíječe a získá tak Ankylo Kladivo Ankylo Zordu a Pachy Kouli Pachy Zordu.

Poprvé viděn v "Forged under Fire"