Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra


Ptera Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord je forma Ptera Zordu, která mu umožňuje bojovat v humanoidní podobě. Může být také vyzbrojen ostatními Zordy stejně jako Dino Nabitý Megazord. Ptera Nabitý Megazord je aerodynamičtější než Dino Nabitý Megazord, takže se pohybuje rychleji a může způsobit spoustu škody čepelemi na rukou. Speciální útok Megazordu je Seknutí Ptera Čepele, při kterém své čepele energeticky nabije. Hlavním konečným útokem je Ptera Bleskový Výbuch, kdy Megazord vystřelí bleskové paprsky z tlamy Ptera Zordu.

Poprvé viděn v "Break Out"
 

Ptera Nabitý Megazord Para-Raptor Formace
Para-Raptor Formace je spojením Para Zordu, Raptor Zordu a Ptera Zordu. Jeho konečným útokem je Ohnivá Koule Para Zordu, která používá energii všech tří Zordů k vytvoření masivní ohnivé koule, která je vystřelena z děla Para Zordu.

Poprvé viděn v "No Matter How You Slice It"
 

Ptera Nabitý Megazord Pachy Formace
Pachy Formace je spojením Ptera Zordu a Pachy Zordu. Používá Ptera Bleskový Výbuch vystřelený na nepřítele z tlamy Ptera Zordu předtím než udeří monstrum do obličeje bourací koulí Pachy Zordu.

Poprvé viděn v "The Ghostest with the Mostest"
 

Ptera Nabitý Megazord Ankylo Formace
Ankylo Formace je spojením Ptera Zordu a Ankylo Zordu. V této podobě Megazord získá Ankylo Zord jako kladivo, které mu umožní vykonat konečný kladivový úder, kdy se formace rychle roztočí a zasáhne nepřítele kladivem.

Poprvé viděn v "Race to Rescue Christmas"
 

Ptera Nabitý Megazord Para Formace
Para Formace je spojením Ptera Zordu a Para Zordu. V této podobě získá Megazord palnou ruku Para Zordu. Jako konečný útok používá Ptera Bleskový Výbuch vystřelený na nepřítele z tlamy Ptera Zordu, na který naváže dělo Para Zordu vystřelením bleskové koule ke zničení nepřítele.

Poprvé viděn v "Besties 4eva!"
 

Ptera Nabitý Megazord Tricera Formace
Tricera Formace je spojením Ptera Zordu a Tricera Zordu. V této podobě získá Megazord vrtací ruku Tricera Zordu. Jeho konečný útok roztočí Tricera Vrták, Megazord se snese dolů a roztrhá nepřítele neuvěřitelnou rychlostí a sílou.

Poprvé viděn v "Love at First Sight"