Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra


Dino Nabitý Megazord

Dino Nabitý Megazord je Megazord pilotovaný základními Dino Nabitými Strážci. Jeho středem T-Rex Zord a ostatní Zordy tvoří jeho ruce.
 

Dino Nabitý Megazord Tri-Stego Formace
Tri-Stego Formace je základní podobou Dino Nabitého Megazordu, kde Tricera Zord tvoří levou ruku a Stego Zord pravou. Mezi jeho útoky patří Stego Sek a Silo Vrták Tricera Zordu. Tato formace má dva konečné útoky. V prvním formace nabije hlavu T-Rex Zordu energií, která vystřelí její projekci na nepřítele. Druhý útok používá Stego Meč a Stego Štít ke zničení monster.

Poprvé viděn v "A Fool's Hour"
 

Dino Nabitý Megazord Stego-Raptor Formace
Když je Tricera Zord nahrazen Raptor Zordem, Megazord tvoří svou Stego-Raptor Formaci. V této podobě Megazord získá Čepel Raptor Zordu a může vykonat konečný plamenný úder, při kterém nabije Raptor Zord energií z ohnivé koule generované hlavou T-Rex Zordu a poté nabitou rukou sekne nepřítele.

Poprvé viděn v "Return of the Caveman"
 

Dino Nabitý Megazord Para-Raptor Formace
Když je Stego Zord nahrazen Para Zordem a Raptor Zord nahradí Tricera Zord, Megazord utvoří svou Para-Raptor Formaci. V této podobě získá Megazord palnou ruku Para Zordu, která doplňuje schopnosti Raptor Zordu pro boj zblízka. Speciální útok této formace je Paprsek Para Zordu, kde ocasní blaster Para Zordu střílí po nepříteli. Konečný útok je plamenný úder, při kterém nabije Raptor Zord energií z ohnivé koule generované hlavou T-Rex Zordu a poté nabitou rukou sekne nepřítele.

Poprvé viděn v "Breaking Black"
 

Dino Nabitý Megazord Tri-Ankylo Formace
Když je Stego Zord nahrazen Ankylo Zordem, Megazord utvoří svou Tri-Ankylo Formaci. V této podobě Megazord získá Ankylo Zord jako kladivo, které mu umožní vykonat konečný kladivový úder, kdy se formace roztočí na místě a několikrát zasáhne nepřítele, poslední úder zdvihne monstrum do vzduchu, kde vybuchne.

Poprvé viděn v "Let Sleeping Zords Lie"
 

Dino Nabitý Megazord Para-Stego Formace
Když je Stego Zord použit jako levá ruka a Para Zord jako pravá, Megazord utvoří svou Para-Stego Formaci. V této podobě Megazord používá blaster Para Zordu ve spojení se Stego Štítem k blokování nepřátelských útoků.

Poprvé viděn v "The Royal Rangers"
 

Dino Nabitý Megazord Ankylo-Pachy Formace
Když Ankylo Zord a Pachy Zord nahradí Stego Zord a Tricera Zord, Megazord utvoří svou Ankylo-Pachy Formaci. V této podobě Megazord využívá kung-fu a používá bourací kouli Pachy Zordu jako konečný útok, kdy je koule poslána takovou silou, že ve vteřině zničí monstrum.

Poprvé viděn v "World Famous!"
 

Dino Nabitý Megazord Tri-Stego-Ptera Formace
Dino Nabitý Megazord Tri-Stego-Ptera Formace je spojením T-Rex Zordu, Stego Zordu, Tricera Zordu a Ptera Zord. Ptera Zord se připojí k zádům Dino Nabitého Megazordu a helma Ptera Nabitého Megazordu nahradí jeho standartní helmu. S křídly Ptera Zordu může nyní Dino Nabitý Megazord přenést svůj boj na nebe. Byl také použit při pátrání po Plesio Zordu. Konečným útokem je Bleskový Úder Stego Meče, který je nabitý zlatými blesky a ze vzduchu rozsekne monstra nadobro.

Poprvé viděn v "Sync or Swim"