Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra 

Ledovec
Ledovec je monstrózní, nevrlý, prohnaný, inteligentní, vytrvalý a sadistický vězeň s doslova ledovým srdcem. Zachází až tak daleko, že zmrazí k smrti své oběti, aby dosáhl svého cíle. Jeho hněv je jeho největší nepřítel a podcenil Strážce. Ledovec byl poprvé viděn poblíž Sampsonovy jeskyně, když se snažil získat Červený a Růžový Energokam, ale byl zahnán T-Rex Zordem. Později se vrátil, aby zmrazil Jantarovou Pláž, ale byl zastaven a zničen Červeným Strážcem a T-Rex Zordem. Ledovec byl přiveden zpět k životu, aby pomohl Meteorovi v nalezení Fialového Energokamu na Novém Zélandu, kde byl vlákán do pasti Fialovým Strážcem.

"Powers from the Past", "Past, Present and Fusion", "World Famous!", "When Evil Stirs", "Trick or Trial" a "Wings of Danger"


 

Šroťák
Šroťák je drsný a tvrdý mimozemský cyborg, ale je taky zbabělý patolízal neupřímný ke Sledgovi a zoufale toužící po svobodě. Riskoval a ochotně dělal vše, co bylo potřeba, aby dokončil svůj úkol. Je také úskočný a chytrý a byl schopen vyhnout se problémům, kdy byl uvězněn. Šroťák doprovázel Sledge a jeho jednotky na Zemi, když plánoval najít základnu Dino Nabitých Strážců výměnou za svou svobodu. Uspěl v nalezení základny, ale byl zastaven Červeným Strážcem, než stihl její umístění prozradit Sledgovi. Byl poražen Paprskem Dino Morféru, poté vyrostl pomoc Magna Paprsku, ale byl zničen Dino Nabitým Megazordem ve Tri-Stego Formaci. Šroťák byl později oživen Wrenchem, aby pomohl Doomwingovi zničit Strážce.

"A Fool's Hour" a "Wings of Danger"
 


 
Bachař
Bachař má schopnost použít své klece k uvěznění a teleportování svých obětí do daleké jeskyně u moře. Sledgem byl přinucen, aby šel na Zemi a použil svou schopnost k zajetí Chase, Kody a kluka jménem Peter. Ale byl přechytračen Kodou a poražen Strážci v jejich Dino Ocelovém Módu, byl zvětšen Magna Paprskem a zničen Dino Nabitým Megazordem ve Stego-Raptor Formaci. Bachař byl mezi monstry oživenými Wrenchem jako součást Doomwingova plánu na zničení Strážců. Kvůli urychlení procesu, nedokázal mluvit a nakonec byl zničen Strážci.

"Return of the Caveman" a "Wings of Danger"


 
Kouzelník
Kouzelník je oportunistický vězeň, který je ochoten udělat cokoliv, aby dosáhl své mise. Zdá se být také trpělivějším a přátelštějším než ostatní vězni. Kouzelník ukradl mysl ovládající artefakt z Moanina obchodu a použil ho, aby přivedl Černého Strážce a poté ostatní Strážce pod svou nadvládu. Poté, co Černý Strážce úspěšně poškodil artefakt a byl uvolněn z jeho moci, byl Kouzelník poražen Dino Oštěpem. Poté byl zvětšen Magna Paprskem, ale zničen Dino Nabitým Megazordem v Para-Raptor Formaci. Duch Kouzelníka byl poté povolán jako svědek u Halloweenského Intergalaktického Soudu.

"Breaking Black" a "Trick or Trial"


 
Kaz
Kaz nejdřív vypadal jako veselý vězeň velmi ochotný vykonávat rozkazy od Poisandry a Curia. Nicméně, když mu byla dána mise začal mít respekt pouze ke Sledgovi a do písmene plnil jeho rozkazy a odhalil své skutečné zlé já. Kaz byl původně najat Poisandrou, aby ji navrhl svatební dort, ale později byl poslán na Zemi, aby lidem včetně Černého Strážce způsobil ošklivé kazy, ale byl poražen Paprskem Dino Morféru Černého Strážce. Poté je zvětšen Magna Paprskem a zničen Dino Nabitým Megazordem v Tri-Stego Formaci.

"The Tooth Hurts"
 


 


 

Žihadlovec
Žihadlovec je vězeň, kterého těší bezohlednost a ovládání mysli skrze jeho žihadla, které po zasažení mažou hranici mezi přátelstvím a nepřátelstvím a nutí každého zuřivě útočit. Rád plnil Poisandřiny rozkazy a bez váhání poslouchal i Furyho a Sledge i když převážně ze strachu. Žihadlovec byl osvobozen Poisandrou, aby hledal Ankylo Zord a podařilo se mu nad ním získat kontrolu pomocí svého žihadla. To také použil, aby na krátkou chvíli ovládl Modrého Strážce. Když byl Ankylo Zord osvobozen, byl Žihadlovec poražen útokem Tricera Vrtáku Růžové Strážkyně. Byl zvětšen Magna Paprskem a zničen Dino Nabitým Megazordem v Tri-Ankylo Formaci. Žihadlovec byl později oživen, aby pomohl Meteorovi v nalezení Fialového Energokamu na Novém Zélandu, kde byl chycen do pasti Fialovým Strážcem.

"Let Sleeping Zords Lie", "World Famous!", "Forgive and Forget", "Trick or Trial" a "Wings of Danger"


 

Duplikon
Duplikon je povzbudivý vězeň, který si hravě užívá manipulaci se svými nepřátely. Po propuštění poslouchá rozkazy na slovo, ale Furymu neustále připomíná, že Poisandra je ve velení plánu. Byl najat Poisandrou, aby použil svou klonovací schopnost, aby naklonoval Strážce, aby ona získala E-Sledovač k nalezení Zlatého Energokamu a v tomto úkolu uspěl, ale byl poražen Dino Oštěpem. Poté byl zvětšen a zničen Dino Nabitým Megazordem v Tri-Ankylo Formaci. Duplikon byl později přiveden zpět na Halloween, aby pomohl Pamětěle infiltrovat Halloweenskou párty a naposledy byl oživen Wrenchem, aby pomohl Doomwingovi zničit Strážce.

"Double Ranger, Double Danger", "The Ghostest with the Mostest" a "Wings of Danger"


 
Puzzler
Kvůli svému intelektu je Puzzler extrémně sebevědomý, arogantní a myslí si, že nikdy nemůže prohrát. Puzzler byl najat Furym, aby střežil opuštěnou laboratoř, kterou používal k nabití Ptera Nabíječe. Když Strážci dorazili do laboratoře, proměnil laborku v bludiště, které uvěznilo všechny Strážce až na Zeleného. Nicméně Strážci unikli z bludiště, když Zelený Strážce rozptýlil Puzzlera, aby si s ním zahrál šachy. Byl poražen Paprskem Dino Morféru Červeného Strážce. Poté byl zvětšen Magna Paprskem, ale byl zničen divokým Ptera Zordem. Puzzler je později oživen Wrenchem, aby pomohl Doomwingovi zničit Strážce.

"When Logic Fails" a "Wings of Danger"


 
Koster
Koster je jeden ze Sledgových vězňů a jeden z ochotných poslouchat jeho rozkazy. Je také zručnější než ostatní a téměř uspěl ve své misi. Koster měl za úkol ukrást odvahu Strážců a uspěl u všech až na Zlatého a Růžového Strážce. Nicméně, když si Strážci uvědomili, že jejich strach je jen symbolem jejich odvahy, znovu získali svou odvahu a Koster byl poražen Paprskem Dino Morféru Růžové Strážkyně a Bleskovým Úderem Zlatého Strážce. Poté byl zvětšen Magna Paprskem, ale nadobro zničen Dino Nabitým a Ptera Nabitým Megazordem. Koster byl později oživen Wrenchem, aby pomohl Doomwingovi zničit Strážce.

"Knight after Knights" a "Wings of Danger"


 
Kouřoclon
Kouřoclon rád rozkazuje ostatním, když je to k jeho výhodě, ale když jde o jeho zdraví, rychle stahuje svou zodpovědnost. Je loajální a bere své mise velmi vážně. Kouřoclon měl za úkol pomoct Wrenchovi umístit bombu do Tylerova Jeepu. Když byla bomba na místě, měl Kouřoclon rozptýlit Strážce svou červenou mlhou, aby nemohli deaktivovat bombu, ale byl poražen Dino Oštěpem a Bleskovým Úderem Zlatého Strážce. Poté vyrostl a byl zničen Dino Nabitým Megazordem v Tri-Stego-Ptera Formaci.

"Sync or Swim"


 
Zlatokop
Zlatokop používá v boji špinavé taktiky, jako například napálení je výbušnými pěnezi, ale také silové taktiky, kdy je rozdrtí kamennými deskami a rozsekání na kousky svým ostrým krumpáčem. Je hravý a zároveň sadistický a záleží na jeho náladě, která vlastnost bude převládat. Zlatokop měl pomoct Wrenchovi vlákat Strážce do pasti a podařilo se mu uvěznit Zlatého, Červeného a Růžového Strážce pod zemí svými deskami. Byl poražen Černým Strážcem, když se mu podařilo aktivovat Dino Brnění X, aby se dostal přes jeho kámen a byl zničen Dino Oštěpem. Poté vyrostl a byl zničen Dino Nabitým Megazordem v Tri-Stego-Ptera Formaci. Zlatokopův duch byl později povolán jako svědek u Halloweenského Intergalaktického Soudu a nakonec byl oživen Wrenchem, aby pomohl Doomwingovi zničit Strážce.

"True Black", "Trick or Trial" a "Wings of Danger"

Pamětěla
Pamětěla se chová jako upír a je extrémně manipulativní vězenkyní. Zašla až tak daleko, že přečetla Sledgovu vzpomínku, jak mu Fury přinesl bombu od Ochránce a vysmála se mu. Jako Koda byla dost chytrá, aby ošálila analyzující počítač přes řečový vzorec, ale byla odhalena díky Kendallině moudrosti. Pamětěla byla poslána do Dinosauřího Muzea v Jantarové Pláži, aby infiltrovala Halloweenskou párty. Aby to dokázala, spojila se s oživeným Duplikonem, unesla Kodu a ukradla jeho vzpomínky, zatímco ji Duplikon proměnil v jeho klon. Když byla chycena utkala se se Strážci, ale byla poražena Bleskovým Úderem Zlatého Strážce. Poté vyrostla, ale byla zničena Ptera Nabitým Megazordem v Pachy Formaci.

"The Ghostest with the Mostest"