Strážci
Tyler
Koda
Chase
Riley
Shelby
Ivan
Phillip
Albert
Kendall
James
Zenowing
Heckyl

Zordy
Dino Nabité Zordy
Dino Nabitý Megazord
Ptera Nabitý Megazord
Plesio Nabitý Megazord
Titano Nabitý Megazord
Spino Nabitý Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Nabíječe
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra

Celé jméno: Princ Phillip III.
Označení Strážce: Grafitový Dino Nabitý Strážce
Zbraně: Dino Nabitý Morfér, Dino Super Řídící Meč
Příslušenství: Grafitový Energokam, Dino Nabíječe, Dinokom
Zordy: Pachy Zord
 
Při prvním setkání s bohatým Princem Phillipem by jeden věřil, že je ješitný a vážný potomek Prince Colina ze Zandaru. Má ale také svou vznešenou stránku a zoufale chce být hrdinou a být přijat Grafitovým Energokamem. Je zaražený z lidí, kteří nemají správné chování. Když je zachráněn Kodou a ostatními Strážci, Phillip se s ním sblíží. Zandar dříve propůjčil jejich drahoceené artefakty včetně Zlatého Energokamu Dinosauřímu muzeu v Jantarové Pláži jako ukázku jejich země.

Když zjistil, že zaměstnanci muzea udělali podvod a hráli si na královskou rodinu ze Zandaru, přijel do muzea a vzal zpět všechen jejich majetek. Phillip byl napaden Furym, který šel po Zlatém Energokamu a brzy si uvědomil, že Fury byl zodpovědný za údajnou smrt Ivana. Strážci Vesmíru zachrání Phillipa a osvobodí Ivana z Furyho po staletí dlouhého uvěznění. Když Strážci zachrání život nejen jemu, ale i Ivanovi, cítí se být Strážcům dlužný. Phillip svěří Ivanovi Enegokam a odjede, aby si vzal inspiraci z hrdinství Strážců.

Když si uvědomí, že peníze z něj neudělají Strážce Vesmíru, rozhodne se Phillip trénovat a najít chybějící Energokam, který mu umožní stát se Strážcem Vesmíru a dostát tak cti svých předků. Najde Grafitový Energokam a děla charitu, aby se s ním spojil. Když se mu nedaří přimět Energokam, aby fungoval, předá ho Strážcům. Nicméně, když je chycen v boji, zachrání Chasovu sestru Chloe a Grafitový Energokam ho vybere, aby se stal Grafitovým Strážcem. Kendall mu také dá Dino Nabíječe, které mu umožní přístup k Pachy Zordu. Princ Phillip později dorazí, aby pomohl ostatním Strážcům proti Sledgovi poté, co získal Fialový Energokam. Pokusí se bojovat se Sledgem, ale jsou poraženi silou Fialového Energokamu. Když jsou zajati Ochránce a Červený Energokam, Strážci uniknou v Ptera Zordu. Díky vynalezení Plesio Nabitého Megazordu jsou zachráněni.

Když se Strážcům podaří znovi porazit Ledovce a odrazit Heckylův první útok, Princ Phillip se znovu ukáže a promlouvá s ostatními o chybějících Aqua a Stříbrném Energokamu. Shodnou se, že musí něco udělat, než padnou do zlých špatných rukou a že budoucnost je v jejich rukách. Princ Phillip se později objeví, aby dal Grafitový Energokam Kendall, aby ho mohla transmutovat a umožnila tak T-Rex Super Nabitému Módu používat zbraně každého Energokamu. Setká se s Jamesem, Aqua Strážcem, a bojuje s ním a Kendall proti monstrům. Později poskytne Ivanovi peníze ze zlaté cihly, kterou mu dal Král Albert. Po spojení s Heckylem Strážci porazí Snida. Po shromáždění všech Energokamů a vrácení času, aby zachránili Zemi, Strážci porazí Sledge v minulosti. Strážci se rozlučí s Kodou, Ivanem a Heckylem, kteří se vrací domů. Tyler, Shelby, Kendall, Chase, Riley, James a Phillip se vrátí do přítomnosti, kde nyní dinosauři žijí po boku lidí.