Strážci
Scott
Flynn
Summer
Dillon
Ziggy
Gem
Gemma

Zordy
Útočná Vozidla
Vysokooktan Megazord
Krokodýlí Přepravník
Velrybí Zord
Silniční Útočný Zord
Paleo Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava

Spojenci
Protivníci
Útoční Boti 

Článkový Řadicí Morfér
Článkový Řadicí Morfér je zařízení používáné Červeným, Modrým a Žlutým Operátorem k Morfování, které probíhá pomocí vložení Pohonného Článku, ale má také další funkce jako komunikování s ostatními Strážci, povolávání různých Zordů. Článkový Řadicí Morfér se také vkláda do Volantového Blaster k pilotování Zordových Útočných Vozidel. Morfér je pernamentně uzamčen na D.N.A. uživatele, který ho použije jako první.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"
 


 

Pohonný Článek Článkového Řadicího Morféru
Pohonný Článek používaný Červeným, Modrým a Žlutým Operátorem k Morfování. Pohonný článek se vloží do Článkové Řadicího Morféru a se zvoláním R.P.M. Zařadit Rychlost! transformuje Operátory ve Strážce Vesmíru.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"
 


 
Nitro Blaster
Nitro Blaster je základní zbraní používanou pěti R.P.M. Strážci. Aby mohl být používán, musí do něj být vložen Pohonný Článek. Žádný Nitro Blaster bez něj nefunguje. Zbraň je uložena v pouzdru jako Blaster, ale může být proměněna v Nitro Meč.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"
 


 
Silniční Meč
Silniční Meč je unikátní zbraň Operátora Strážce Červené Série. Jeho vnitřní část čepele připomíná silnici. Může se spojit s Turbo Kanónen k vytvoření Silničního Blasteru.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"


 
Turbo Kanón
Turbo Kanón je unikátní zbraň Operátora Strážce Modré Série. Může se spojit se Silničním Mečem k vytvoření Silničního Blasteru.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"
 


 
Zipový Nabíječ
Zipový Nabíječ je unikátní zbraň Operátora Strážce Žluté Série. Natáhne ho na své ruce a následně vypustí a útočí na dálku. Je používán jako projektil střílený Silničním Blasterem.

Poprvé viděn v "The Road to Corinth"


 
Silniční Blaster
Silniční Blaster vznikne spojením Silničního Meče a Turbo Kanónu, který používá Zipový Nabíječ jako svůj projektil. Když se do něj vloží Pohonný Článek, Strážci mohou vystřelit paprsek ve tvaru Zordu, ke kterému patří Pohonný Článek.

Poprvé viděn v "Fade to Black"


 

Otáčkový Morfér
Otáčkový Morfér je používán Operátory Strážců Zelené a Černé Série. Pomocí Pohonného Článku se transformují ve Strážce Vesmíru a povolávají svá Zordová Útočná Vozidla. Stejně jako Článkový Řadicí Morfér je pernamentně uzamčen na D.N.A. uživatele a také se vkládá do Volantového Blaster k pilotování Zordů. Jsou modelovány podle řadicího panelu automatické převodovky a jsou pokročilejší technologií než Článkový Řadicí Morfér, které měla Dr. K v rezervě čekající na vhodné Operátory.

Poprvé viděn v "Rain"
 


 

Pohonný Článek Otáčkového Morféru
Pohonný Článek používaný Zeleným a Černým Operátorem k Morfování. Pohonný článek se vloží do Otáčkového Morféru a se zvoláním R.P.M. Zařadit Rychlost! transformuje Operátory ve Strážce Vesmíru.

Poprvé viděn v "Rain"


 
Turbo Sekera
Turbo Sekera je unikátní zbraň Operátora Strážce Zelené Série. Při švihání touto zbraní vznikají zelené paprsky energie. Když se spojí s Raketovým Blasterem, utvoří Turbo Plazmový Kanón.

Poprvé viděna v "Go for the Green"


 
Raketový Blaster
Raketový Blaster je unikátní zbraň Operátora Strážce Černé Série. Je to velmi mocné projektilové dělo. Když se spojí s Turbo Sekerou, utvoří Turbo Plazmový Kanón.

Poprvé viděn v "Go for the Green"


 
Turbo Plazmový Kanón
Turbo Plazmovný vznikne spojením Turbo Sekery a Raketového Blasteru. Když je Pohonný Článek vložen do zbraně, vystřelí dva paprsky, které se spojí v destruktivní plazmovou esenci určitého Zordu a zasáhnou svůj cíl.

Poprvé viděn v "Go for the Green"


 
R.P.M. Prosaditel
R.P.M. Prosaditel vznikne spojením Silničního Blasteru a Turbo Plazmového Kanónu a stejně jako jeho části je poháněn Pohonnými Články k vystřelení paprsku ve tvaru určitého Zordu.

Poprvé viděn v "Blitz"


 

Volantový Blaster
Strážci vezmou volant, kterým řídí své Zordy a vloží do jeho středu svůj Morfér. V kokpitu Megazordu přemění volant v Blaster. Vložením speciálního Pohonného Článku mohou vykonat konečný útok Megazordu. Volantový Blaster může být použit i v klasickém boji.

Poprvé viděn v "Doctor K"


 

Pohonný Článek Volantového Blasteru
Pohonný Článek pohánějící Volantový Blaster, který umožňuje napájet Volantový Blaster a vykonávat konečné útoky Zenit Megazordu, Nebeského Megazordu a R.P.M. Ultrazordu.

Poprvé viděn v "Doctor K"


 
Nebeský Morfér
Nebeský Morfér je kniplový Morfér Strážcovských Operátorů Zlaté a Stříbrné Série, který je také poháněn Pohonným Článkem. Je také používán k pilotování Zordových Útočných Vozidel. Než se ukázalo, že ho mají Gem a Gemma, myslelo se, že byly zničeny s destrukcí Alphabet Soup. Ve spojení s Mračnou Dýkou vytvoří Nebesuvný Blazer.

Poprvé viděn v "Embodied"


 

Pohonný Článek Nebeského Morféru
Pohonný Článek používaný Zlatým a Stříbrným Operátorem k Morfování. Pohonný článek se vloží do Nebeského Morféru a se zvoláním R.P.M. Zařadit Rychlost! transformuje Operátory ve Strážce Vesmíru.

Poprvé viděn v "Belly of the Beast"


 
Mračná Dýka
Mračná Dýka je primární zbraní Strážcovských Operátorů Zlaté a Stříbrné Série. S ní mohou vykonat celou řadu různých útoků. Útoky jsou aktivovány pomocí číselných přepínačů.

Přepínač č. 1 - Sečný Mód
Dýka emituje oheň
Přepínač č. 2 - Ledový Mód
Dýka emituje mlhu, která se změní v led
Přepínač č. 3 - Bleskový Mód
Dýka emituje bleskový útok
Přepínače č. 1 a 3 - Energetický Mód
Při švihnutí emituje paprsky energie
Přepínače č. 2 a 3 - Laserový Mód
Dýka je schopna emitovat lasery
Přepínače č. 1, 2 a 3 - Tryskový Mód
Rukojeť se stane tryskou umožňující létat

Poprvé viděna v "Ghosts"
 


 
Nebesuvný Blazer
Nebesuvný Blazer je zbraň vyšší úrovně Strážcovských Operátorů Zlaté a Stříbrné Série. Je závislý na Pohonných Článcích. Je vytvořen spojením Nebeského Morféru a Mračné Dýky.

Poprvé viděn v "Ghosts"


 
Železniční Meč
Železniční Meč byl vyvinut při boji proti Kilobajtovi a Tenaye 15. Primárně se do něj vkládají dva Pohonné Články Peleo Zordu. Může se spojit s Nitro Blasterem k vytvoření Železničního Blasteru.

Poprvé viděn v "Run Ziggy Run"


 
Železniční Blaster
Železniční Blaster je utvořen, když Strážci spojí Nitro Blaster a Železniční Meč. Obvykle používá sílu všech tří Pohonných Článků Paleo Zordu. Výstřel pak utvoří paprsek ve tvaru celého Paleo Zordu ke zničení nepřítele.

Poprvé viděn v "Run Ziggy Run"

Pohonné Články
Pohonné Články jsou zařízení vytvořené Dr. K k pohánění vybavení Strážcovských Operátorů. Jsou také používány k povolání Zordů. Pohonné Články jsou vloženy do miniatury Zordů povolaných z loga na Strážcovském obleku, aby se obnovila jejich původní velikost.

Poprvé viděny v "The Road to Corinth"