Strážci
Brody
Preston
Calvin
Hayley
Sarah
Levi
Dane
Mick

Zordy
Ninja Ocelové Zordy
Ninja Zordy
Býčí Jezdecký Megazord
Ninja Plamenné Zordy
Lví Ohnivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Silo Hvězdice
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra 

Galvanax
Galvanax je úřadující šampión intergalaktické herní šou Galaktičtí Válečníci. Galvanax touží získat Ninja Silo Hvězdice a posílá své válečné soutěžící na Zemi, aby je pro něj ukradli Strážcům. Poté, co Victor a Monty vyvinou magnet, který přitahuje Ninja Ocel, Galvanax ho použije k ukradení všech Ninja Silo Hvězdic až na Červenou Ninja Silo Hvězicic. Galvanax roztaví všechny Silo Hvězdice a vypije je k navýšení své síly. Poté, co je zvětšen, je Galvanax zničen Ninja Ocelovými Strážci, kteří spojí své síly s Ninja Nexus Prizmatem.

Poprvé viděn v "Return of the Prism"
 


 
Madam Odius
Madam Odius je Galvanaxova poradkyně. Krátce poté, co se objeví na Zemi Madam Odius získá Zlatou Ninja Silo Hvězdici poté, co zajme jejího vlastníka, Leviho Westona a umístí ho do tajné místnosti v Dómu Válečníků, aby ukradla jeho vzpomínky jeho života. Později pošle robota s ukradenými vzpomínkami, aby se vydával za Aidena Romera, aby získal Ninja Ocel. Její plán selhal, ale Odius toho využila, aby z poslání robota obvinila Ripcona. Po použití magnetu, který vyvinuli Victor a Monty pro své vlastní nekalé účely, Madam Odius odhalila Galvanaxovi, že to ona operovala za jeho zády a ne Ripcon. Krátce po tomto odhalení se Dóm Válečníků srazil s asteroidem tvořeným z Ninja Oceli a všichni jsou vrženi do vesmíru. Nicméně je později odhaleno, že Madam Odius přežila náraz a cestuje na Zemi, aby našla Ninja Nexus Prizma a vytvořila zlé Ninja Silo Hvězdice z Ninja Super Oceli. Nicméně tento plán selže a Madam Odius přísahá zničit Strážce. Po obsazení Galaktických Ninjů do Galaktických Válečníků, Madam Odius začne sbírat jejich Ninja Medailony, aby poháněly její vlastní zlý Zord, Liškotron, který úspěšně porazil Megazordy Strážců, ale byl poražen a zničen, když Strážci odemkli Ninja Plamenný Megazord.

Poprvé viděna v "Return of the Prism"
 


 
Madam Odius
Madam Odius později spustila její finální plán, když nechala Tynamona vymýt mozek Mickovi a použila ho k vytvoření přístroje, který by vymyl mozky celé Zemi, aby se lidé stali jejími otroky a pomohli ji ovládnout galaxii. Poté se dostala do základny Strážců, aby ukradla Ninja Nexus Prizma a nechala Micka vytvořit novou Nexus Super Hvězdici, která ji posílila a dala ji novou podobu. Nicméně Strážci spojili své Ninja Silo Hvězdice a byli schopni Madam Odius zničit nadobro.

Poprvé viděna v "Reaching the Nexus"
 


 
Cosmo Royale
Cosmo Royale je charizmatický moderátor Galaktických Válečníků. Je také zodpovědný za zvětšování válečných soutěžících a povolávání Lebkogátorů. Cosmo může změnit svůj obličej, aby odrážel emoci, kterou zrovna cítí. Když byl Galvanax zničen Strážci, přísahal svou loajalitu Madam Odius a dále pokračoval jako moderátor Galaktickcých Válečníků. Během konečného útoku Madam Odius byl Cosmo Royale zničen granáty, které na něj hodili Victor a Monty.

Poprvé viděn v "Return of the Prism"
 


 
Ripcon
Ripcon je válečník, který pracuje pro Galvanaxe. Po zjištění, že Zlatá Silo Hvězdice byla schována v Dómu Válečníků, byl mu dán úkol, aby našel osobu za to zodpovědnou a zajal Zlatého Strážce. Během jednoho souboje se Strážci přišel o jeden ze svých rohů. Ripcon byl podveden Madam Odius a byl obviněn z poslání falešného Aidena Romera. Za trest byl Ripcon poslán na Zemi a zvětšen, aby zničil Strážce. Selže ve svém úkolu a je zničen nově získaným Ninja Fúzním Zordem.

Poprvé viděn v "Return of the Prism"
 


 
Aiden Romero (robot)
Tento robot byl vytvořen Madam Odius a byly mu dány Aidenovy vzpomínky, aby získal důvěru Strážců. Našel jejich základnu, aby získal Ninja Ocel pro Madam Odius. Ale byl přistižen Levim a zničen Ninja Blastery Strážců. Po jeho zničení se Levimu vrátili jeho vzpomínky, které odhalili, že je skutečným Aidenem.

Poprvé viděn v "The Ranger Ribbon"
 


 
Badonna
Badonna je jedna ze Sledgových vězenkyň, která ho doprovázela do zničeného Dómu Válečníků, aby získali asteroid, který obsahoval Ninja Super Ocel. Nabídla své služby Madam Odius výměnou za svou svobodu a povědomí o Ninja Super Oceli. Badonna převzala zapisování soutěžících do Galaktických Válečníků a informovala Madam Odius, že zapsala Galaktické Ninjy. Když se Tynamon a Brax přidali ke skupině Madam Odius, zamilovala se do Braxe. Během konečného útoku Madam Odius byla Badonna zničena granáty, které na ni hodili Victor a Monty.

Poprvé viděna v "Echoes of Evil"
 


 
Generál Tynamon
Generál Tynamon je generál, který nabídl své služby Madam Odius a poslal svého nejmocnějšího válečníka Braxe, aby bojoval se Strážci. Tynamon získal Ninja Fúzní Hvězdici, když ji Strážci upustili během boje a ukradl hlas Zlatého Strážce, aby použil její sílu a spojil šest Lebkogátorů v monstrum. Přišel o Ninja Fúzní Hvězdici, když Strážci zničili jeho výtvor. Později bylo odhaleno, že Tynamon je ve skutečnosti malé stvoření pilotující robotické tělo, což Madam Odius využila a poslala Tynamona, aby Mickovi vymyl mozek výměnou za to, že z něj udělá velké monstrum. Po tomto úspěchu se pokusí zničit Strážce, ale jeho robotické tělo je těžce poškozeno kombinovaným útokem Lvího Ohnivého Modrého Strážce a Zlatého Sttrážce v Super Hvězdném Módu. Poté je později proměněn ve velké monstrum, ale je zničen Ninja Ocelovým Ultrazordem.

Poprvé viděn v "Prepare to Fail"
 


 
Brax
Brax je Tynamonův nejsilnější válečník, který podvedl Strážce, aby si mysleli, že je slabý, aby jim dal falešný pocit naděje, ale je poražen, když Sarah vytvoři Super Hvězdný Meč. Je zvětšen, ale stáhne se, když zamilovaná Badonna povolá čtyři Lebkogátory, aby místo něj bojovali se Strážci. Brax se později pokusil zničit Strážce poté, co je Tynamon zničen, ale je sám zničen spojenými silami Ninja Ocelového Megazordu a Ninja Plamenného Ultrazordu.

Poprvé viděn v "Prepare to Fail"
 


 
Kudaboti
Kudaboti jsou roboti sloužící jako vojáci a stráže Galvanaxe a pilotují také Dóm Válečníků, slouží jako technici a asistenti na jeho lodi. V boji asistují Galvanaxovým monstrům a jsou vyzbrojeni kopími, které mohou střílet energetické paprsky. Po Galvanaxově zničení slouží Madam Odius. Byli zničení se zničením Dómu Válečníků.

Poprvé viděni v "Return of the Prism"
 


 
Ránoboti
Ránoboti jsou vylepšené verze Kudabotů a jsou silnější. Ránoboti byli zapůjčení i Lordu Dravenovi. Po zničení Madam Odius jsou přeprogramováni Wrenchem a slouží Sledgovi. Všichni jsou zničeni, když je zničen Dóm Válečníků.

Poprvé viděni v "Rocking and Rolling"
 


 
Liškoboti
Liškoboti jsou ninja válečníci silnější než Kudaboti a Ránoboti a patří Galaktickým Ninjům. V boji používají katany.

Poprvé viděni v "Attack of the Galactic Ninjas"
 


 
Lebkogátorové
Lebkogátorové jsou obří monstra povolávaná Cosmo Royalem, když monstrum nedostane dostatek hlasů pro zvětšení.

Poprvé viděni v "Live and Learn"
 


 
Lord Draven
Lord Draven je vládce Antivesmíru, který se spojil s Madam Odius, aby mu posílila Mega Šípy, aby mohl vytvořit díru v multivesmíru a zajal Legendární Strážce, aby vytvořil armádu Robo Strážců. Nicméně byl zahnán, když jsou Legendární Strážci z jeho spárů a je zničen, když Sokolí Zord přesměruje jeho poslední Mega Šíp zpátky na něj.

Poprvé viděn v "Dimensions in Danger"
 


 
Robo Strážci
Robo Strážci jsou vytvořeni vysátím energií ze zajatých Legendárních Strážců a jsou použiti Lordem Dravenem, aby napadli multivesmír, ale jsou zničeni spojenými silami Ninja Ocelových Strážců a Legendárních Strážců.

Poprvé viděni v "Dimensions in Danger"
 


 
Sledge
Sledge je nájemný lovec, který přežil průlet černou dírou a opravil Dóm Válečníků výměnou za asteroid, který obsahoval Ninja Super Ocel. K jeho nevědomosti jeho bývalá vězenkyně Badonna vytěžila všechnu Ninja Super Ocel z asteroidu, než si ho Sledge vzal. Sledge se později vrátil, aby převzal Dóm Válečníků, aby dal Poisandře její vlastní talk šou a získal Ninja Silo Hvězdice Strážců, ale je zastaven Prestonem, když ho jeho Transportální Zařízení transportuje oba do Dino Nabité Dimenze, kde je zahnán Kodou a uteče před T-Rexem. Později se vrátí do hlavní dimenze, aby získal Ninja Silo Hvězdice, ale Strážci uniknou z Dómu Válečníků a zanechají tam bombu, která Sledge zničí.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Poisandra
Poisandra je Sledgova žena. Když byla Madam Odius zničena vrátila se do Dómu Válečníků a začala vysílat svou vlastní talk šou, The Poisy Show a má Strážce za své první hosty. Když Strážci uniknou, je zničena bombou, kterou dostala maskovanou jako dárek.

Poprvé viděna v "Powers from the Past"
 


 
Wrench
Wrench je mechanik, který pracuje pro Sledge. Když je Madam Odius zničena vrátí se do Dómu Válečníků a přestaví ho pro Poisandřinu vlastní talk šou, ale jeho snaha je zničena, když je i on zničen bombou maskovanou jako dárek.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Vivixové
Vivixové jsou amébovitá stvoření, které asistují Sledgovi a jeho monstrlm a starají se také o chod Sledgovy lodi.

Poprvé viděni v "Powers from the Past"