Strážci
Troy
Noah
Jake
Gia
Emma
Robo Rytíř

Zordy
Gosei Mechazordy
Gosei Bratrské Zordy
Gosei Grand Megazord
Gosei Tryskáč
Gosei Velitelská Loď

Arzenál
Zbraně/Výbava
Silo Karty

Spojenci

Protivníci
Válečná Hvězda
Toxičtí Mutanti
Roboti


Toxičtí Mutanti
Toxičtí Mutanti jsou rasou vytvořenou z toxických splašků a koncentrovaného znečištění a jejich záměrem je otrávit Zemi, aby byla příhodnější pro jejich život. Poté, co byli dlouho izolováni a odloučeni od lidstva, povstali, aby spojili síly s Hmyzoidy, aby svrhli lidstvo, porazili Mega Strážce a společně ovládli Zemi a zajistili si tak své vlastní přežití.
 

 
Bigs
Bigs je toxický mutant vytvořený z toxického odpadu. Spolu s Modrosrstem je jedním z vůdců Toxických Mutantů. Je jedním z nejsilnějších Toxických Mutantů a od začátku
má dost schopností, aby se postavil Mega Strážcům. Bigs bývá přehnaně praštěný a je velmi nadšený ze spojení s Hmyzoidy. On a jeho společník Modrosrst se spojili s Hmyzoidy, aby si zajistili, že bude Země zaplavena znečištěním, které potřebují, aby přežili. Po několika neúspěšných pokusech zničit lidstvo jim Vrak dá mocnou zbraň, Aurora Kazetu, která je v držení Vrakovy královské rodiny. S Modrosrstem oba plánují své posílení, aby zničili lidi a Mega Strážce jednou provždy. Pokusili se ji použít k rozšíření jeho slizu k zamoření celého města, ale Strážci ho porazili Ultra Úderem. Bigs byl zachráněn Aurora Kazetou a stal se její součástí. Chtěl svým slizem obklopit celou Zemi až z ní bude obří Bigs a svými chapadly chtěl vysát energie Strážců, ale nakonec byl poražen Ultra Dynamickým Úderem.

Poprvé viděn v "Robo Knight"
 


 
Modrosrst
Modrosrst je obrovský toxický mutant vytvořený z toxického odpadu. Spolu s Bigsem je jedním z vůdců Toxických Mutantů. Je největší a fyzicky nejsilnější ze všech svého druhu. Modrosrst často ztrácí trpělivost, když věci nejdou po jeho. Vykazuje úctu svému druhu a chová se ke svým toxickým bratrům s velkým respektem. On a jeho společník Bigs se spojili s Hmyzoidy, aby si zajistili, že bude Země zaplavena znečištěním, které potřebují, aby přežili. Po několika neúspěšných pokusech zničit lidstvo jim Vrak dá mocnou zbraň, Aurora Kazetu, která je v držení Vrakovy královské rodiny. S Bigsem oba plánují své posílení, aby zničili lidi a Mega Strážce jednou provždy. Poté, co je Bigs zabit, vydá se ho pomstít a nakonec je zničen Gosei Ultimátním Megazordem.

Poprvé viděn v "Robo Knight"
 

Toxická Monstra


 

 

Syčák
Syčák je svinkový Toxický mutant, který jako první svého druhu bojuje s Mega Strážci. Syčák doprovázel Modrosrsta a Bigse, aby zničil Mega Strážce svým toxickým slizem, ale je poražen Vulkánovým Kanónem Robo Rytíře. Pomocí Vrakových Zompýrů vyroste, ale je zničen Lvím Mechazordem. Později se vrátí jako iluze, aby pomohl Rušiteli v zaneprázdnění Mega Strážců, zatímco Vrak šel po Divokém Meči a později pomáhal Rušiteli zničit Strážce, ale byl znovu zničen Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Robo Knight" a "Ultra Power"
 


 
Psycho Klíště
Psycho Klíště je klíšťový Toxický Mutant najatý Vrakem, aby zajal Robo Rytíře. Jeho úkol splní, ale když je Robo Rytíř osvobozen, je zničen jeho Vulkánovým Kanónem. Poté vyroste pomocí Vrakových Zompýrů a je zničen Gosei Grand Megazordem. Později se vrátí jako iluze, aby pomohl Rušiteli v zaneprázdnění Mega Strážců, zatímco Vrak šel po Divokém Meči a později pomáhal Rušiteli zničit Strážce, ale byl znovu zničen Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Prince Takes Knight" a "Ultra Power"
 


 
Stínový Had
Stínový Had je hadí Toxický Mutant, který dokáže krást stíny živých bytostí. Byl povolán Bigsem, aby se utkal s Mega Strážci a jejich novým spojencem Robo Rytířem. Po bojích je zničen Vulkánovým Kanónem Robo Rytíře. Poté vyroste pomocí Vrakových Zompýrů a je zničen Gosei Velkým Grand Megazordem.

"Man and Machine"
 


 
Rušitel
Rušitel je pavoukovitý Toxický Mutant, kterého si najal Vrak, aby zaměstnal Mega Strážce, zatímco bude hledat Divoký Meč. Rušitel je proradný a snaží se ze sebe dělat herce, je loajální Vrakovi, ale neví kdy má mlčet o svých plánech. Robo Rytíř prokoukne jeho plány a zdrží ho, zatímco Mega Strážci jdou za Vrakem. Poté, co Vrak ukradne Divoký Meč, vyzkouší jeho sílu na Rušiteli a posílí ho. To mu umožní dát jeho přízrakům fyzickou podobu a získat výhodu. Mega Strážci ale získají Divoký Meč, který se promění v Ultra Zordy, které jim dají přístup k Ultra Módu. S ním zničí Rušitele a jeho armádu duchů.

"Ultra Power"
 


 
Mumie
Mumie je stonožkový Toxický Mutant. Byl jedním z přízraků povolaných Rušitelem spolu se Syčákem, Psycho Klíštětem, Kesaranem, Gremlinem a Neberybou. Nejdřív se objevil jako iluze, ale když Vrak posílil Rušitele Divokým Mečem, stal se skutečným. Byl zničen spolu s ostatními monstry Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Ultra Power"
 


 
Kesaran
Kesaran je vlněný pijavicový Toxický Mutant. Byl jedním z přízraků povolaných Rušitelem spolu se Syčákem, Psycho Klíštětem, Mumií, Gremlinem a Neberybou. Nejdřív se objevil jako iluze, ale když Vrak posílil Rušitele Divokým Mečem, stal se skutečným. Byl zničen spolu s ostatními monstry Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Ultra Power"
 


 
Gremlin
Gremlin je blechový Toxický Mutant. Byl jedním z přízraků povolaných Rušitelem spolu se Syčákem, Psycho Klíštětem, Kesaranem, Mumií a Neberybou. Nejdřív se objevil jako iluze, ale když Vrak posílil Rušitele Divokým Mečem, stal se skutečným. Byl zničen spolu s ostatními monstry Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Ultra Power"
 


 
Neberyba
Neberyba je rybí-komáří Toxický Mutant. Narozdíl od ostatních monster povolaných Rušitelem se neobjevil jako iluze, ale později když Vrak posílil Rušitele Divokým Mečem, objevil se jako skutečné monstrum. Byl zničen spolu s ostatními monstry Dynamickým Úderem Ultra Síly.

"Ultra Power"
 


 
Nevtip
Nevtip je štíří Toxický Mutant. Byl mu dán úkol zajmout smějící se lidi ve svých lahvích a podařilo se mu zajmout všechny Mega Strážce až na Modrého Strážce a Robo Rytíře. Jimi je přemožen, když ho dokáží rozesmát a osvobodit své týmové kolegy a Nevtip je poté poražen Dynamickým Úderem Ultra Síly. Poté vyroste v obra pomocí Vrakových Zompýrů, ale je zničen společným úsilím Mořského Megazordu a Gosei Grand Megazordu.

"Last Laugh"
 


 
Požírač Snů
Požírač Snů je sny jedící Toxický Mutant se španělským přízvukem, který do boje nosí vidličku. Aby se nakrmil, konzumuje sny a ambice lidí. Je najat Bigsem a Modrosrstem, aby se vypořádal s Mega Strážci. Je použit jako testovací subjekt k zjištění síly Aurora Kazety, který patřila Vrakově rodině. S její sílou dokáže jíst sny lidí, kteří jsou vzhůru a uvěznit je v temném snovém světě. Jeho obětem z těla vyrostou kořeny zoufalství, které ničí planetu. Když jich bude dost, dokáží účinně intoxikovat planetu. Požírač Snů je nejdřív poražen Emmou a Robo Rytířem a poté Dvojitým Úderem Gosei Velkého Grand Megazordu. Sny a ambice jeho obětí se vrátily nazpět.

"Dream Snatcher"
 


 
Narušitel
Narušitel je bratranec Toxického Mutanta Gremlina, který se zamaskoval za médium, aby náhlédl do minulosti Mega Strážců a našel tak způsob, jak je porazit. Ale když jeho plán selhal, odhalil svou totožnost a použil svoji narušující schopnost, aby porouchal stroje po celém městě. Jeho plány jsou zmařeny, když na něj růžová Strážkyně vysype mouku a poté je poražen Nebeským Paprskem Mega Blasterů. Poté pomocí Vrakových Zompýrů vysroste v obra a je zničen společným úsilím Gosei Gran Megazordu a Gosei Velkého Megazordu.

"Raising Spirits"