Strážci
Troy
Noah
Jake
Gia
Emma
Robo Rytíř

Zordy
Gosei Mechazordy
Gosei Bratrské Zordy
Gosei Grand Megazord
Gosei Tryskáč
Gosei Velitelská Loď

Arzenál
Zbraně/Výbava
Silo Karty

Spojenci

Protivníci
Válečná Hvězda
Toxičtí Mutanti
Roboti


Roboti
Roboti jsou skupina mechanických bytostí, kteří přebírají otěže po smrti Bigse a Modrosrsta. Po jejich porážce si Vrak založí podvodní základnu, aby pokračoval ve svém plánu k ovládnutí Země. Aby to dokázal, vytvořil Metalickou Alici, aby vedla jeho mechanickou armádu.
 

 
Vrak
Poté, co Strážci Vesmíru porazili Hmyzoidy, Metalická Alice prohledala vrak vesmírné lodi Admirála Malkora a našla Vrakovo tělo. Uvědomila si, že Vrakova mysl může být zachráněna a vzala jeho tělo do podvodní laboratoře. Tato podoba je výsledkem ďábělských machinací Metalické Alice. Jako vedlejší efekt Vrak trpí ztrátou paměti na to, kdo byl, protože se jeho tělo přizpůsobuje. V podvodní laboratoři mu Metalická Alice pouštěla klipy z minulosti, aby urychlila jeho zvykání si na nové tělo a Vrak nakonec získal svou paměť zpět. Vrak by dokázal zničit Strážce sám, ale chtěl, aby trpěli, když budou sledovat, jak Armáda přebírá Zemi. V konečném boji byl zničen Posel i Metalická Aliceů. Poslova hlava řekla Vrakovi, aby se ukryl, protože ho v jeho nové podobě nikdo z vojáků Armády nepozná. Vrak poděkoval Metalické Alici za její loajalitu, která později podlehla sebezničení. Poté řekl Strážcům, že budou zničeni a že lituje toho, že to neudělal sám a zmizel do úkrytu.

Poprvé viděn v "The Messenger"
 


 
Metalická Alice
Metalická Alice je mocný robot vytvořený Vrakem ve své podvodní laboratoři. Je první svého druhu a slouží jako Vrakova osobní asistentka a účinná plánovačka, přes kterou Vrak plánuje dobýt Zemi a převzít Válečnou Hvězdu svržením Admirála Malkora. Dokáže ve velmi krátkém časovém úseku dokáže vytvářet další roboty a upgradovat své robotické výtvory, aby je imunizovala před útoky, které působily na jejich předchozí verze. Dokáže opravit robotické i organické bytosti přidáním kybernetických implantátů a zvýší tak jejich mechanickou komplexnost. Metalická Alice je bezohledná, sadistická, nemilosrdná a manipulativní. Je oddaná Vrakovi do takové míry, že ho zachránila a přestavila v kyborga a obětovala by se pro něj. Často se snaží přesvědčit Robo Rytíře, aby se přidal k Robotům, ale ten se nakonec rozhodl bojovat za ochranu Země a jejích lidí. Při snaze vykolejit vlak byla Metalická Alice zastavena a zničena Strážci, ale Vrak ji znovu postavil, protože by mohla být ještě užitečná. Metalická Alice používá speciální tablet k povolávání Zomšroubů, její tablet se může také transformovat v masivní kopí. Během posledního útoku Robotů zůstala na základně a měla být v případě potřeby povolána. Když byl poražen Posel, vtrhla do bitvy a zachránila zraněného Vraka. Po útoku Červeného Strážce se porouchala a explodovala a již se nedala opravit. Vrak ji poděkoval za její loajalitu a nechal ji zemřít v explozi, čímž ukázal, že mu na ní nikdy nezáleželo.

Poprvé viděna v "The Human Factor"
 


 
Posel
Posel je mechanická bytost, která jako člen Armády pracuje pro prince Vekara jako průzkumník. Následuje kodex cti a loajality válečníka a zbaví se každého, kdo stojí v cestě Armády. Respektuje královskou rodinu a všechny, kteří jí slouží. Je elitní voják, který plní rozkazy bez dotazů a android, který je naprogramovaný, aby odděleným jednotkám vysílal zprávy prince Vekara. Prince Vekar poslal Posla, aby nahlásil status Země, zdali ji Malkor úspěšně dobil, nebo ne. Dorazí do Vrakovy podvodní laboratoře, aby viděl co se stalo s Vrakem po boji s Mega Strážci. Zaujala ho jeho nová kybernetická forma. Posel je válečník, který má takovou moc, že může zničit vše ve svém okolí, když vypustí své nejsilnější útoky. Když se spojil s Vrakem a Metalickou Alicí, působil jako generál mezi roboty. Během konečného boje se Posel utkal s Robo Rytířem a porazil ho. Oslabený byl pak poražen Mega Strážci Ultra Sílou spojenou se sílou Robo Rytíře. Jeho hlava stihla říct Vrakovi, že se blíží útok Armády a poradil mu, aby se ukryl, protože jeho nová podoba by mohla být nerozpoznatelná a mohli by si ho splést s nepřítelem. Není známé, co se stalo s jeho ostatky, ale je pravděpodobné, že byly zničeny, když zaútočila Armáda.

Poprvé viděn v "The Messenger"
 


 
Zomšrouby
Když Vrak začal vytvářet Roboty, upgradoval také Zompýry. Této verzi se nyní říká Zomšrouby. Ty mají schopnost zvětšit Vrakovy padlé Roboty. Metalická Alice je může také povolat lusknutím prstů, nebo svým tabletem.

Poprvé viděny v "The Human Factor"
 

Roboti


 

 

Rotox
Rotox je první mechanický protivník Mega Strážců. Je to prototyp poslaný, aby analyzoval síly a slabosti Strážců, aby Vrak porazil lidstvo a neudělal stejné chyby jako Hmyzoidi a Mutanti. Metalická Alice ho pošle zaútočit na město, aby přilákal Mega Strážce. Strážci se s ním pokouší bojovat, ale jsou přemoženi jeho silou a zbraněmi. Strážci se dostanou z řetězů a přejdou na Ultra Mód, který je víc než dost k poražení Rotoxe.

"The Human Factor"
 


 
Rotox DX
Metalická Alice posbírá zbytky Rotoxe, opraví je a upgraduje ho na Rotoxe DX. Má být desetkrát silnější než Rotox a lehce porazí Strážce. Později se spojí s Metalickou Alicí a společně přemohou Ultra Mód. Je zapotřebí plnou sílu Mega Síly ke konečnému poražení Rotoxe DX. Je zvětšen Zomšrouby a bojuje s Gosei Grand Megazordem a Gosei Ultimátním Megazordem. Poté, co byl zbaven zbraní, byl poražen Ultimátním Úderem Gosei Ultimátního Megazordu.

"The Human Factor"
 


 
R1C0 "Rico"
Flurious sjednotil Korunu a ta mu dala novou podobu. Plánoval nastolit novou dobu ledovou. Během svého boje se Strážci Flurious vyrostl do gigantické velikosti a poškodil Strážcům Zordy jediným paprskem. Když tvrdil, že ho žádný člověk nemůže zastavit, Mack se rozhodl čelit mu sám. Mack porazil Fluriouse a oddělil ho od Koruny. Než si Flurious mohl Korunu znovu nasadit, Mack ho zdvihl ze země a nadobro ho zničil.

"Rico the Robot"
 


 
Armáda Vodních Rotoxů
Tři robotické kopie Rotoxe jsou později použity během posledního útoku vedeného Vrakem, Metalickou Alicí a Poslem. Tento model je daleko méně silnější a odolnější než Rotox a Rotox DX a jsou lehce poraženi.

"End Game"