Strážci
Troy
Noah
Jake
Gia
Emma
Robo Rytíř

Zordy
Gosei Mechazordy
Gosei Bratrské Zordy
Gosei Grand Megazord
Gosei Tryskáč
Gosei Velitelská Loď

Arzenál
Zbraně/Výbava
Silo Karty

Spojenci

Protivníci
Válečná Hvězda
Toxičtí Mutanti
Roboti


Silo Karty
Silo Karty jsou karty, které Mega Strážci používají k přístupu k množství sil. S pomocí speciálních Silo Karet jsou Strážci schopni ovládat elementy Země ke své obraně a také jim dávají přístup k úžasným bojovým pohybům, hi-tech zbraní, masivním Zordovým vozidlům a schopnosti spojit tyto Zordy v gigantické Megazordy. Každá Karta má jinou sílu. Když je Karta vložena do Gosei Morféru, nebo Robo Morféru, aktivuje se efekt Karty.


 

"GOSEI RED"
Červeného Strážce
 
"GOSEI PINK"
Růžového Strážce
 
"GOSEI BLACK"
Černého Strážce
 
"GOSEI YELLOW"
Žlutého Strážce
 
"GOSEI BLUE"
Modrého Strážce
 
Morfovací Silo Karty
Morfovací Silo Karty jsou označeny nápisem Gosei a barvou Strážce. Na zadní straně Karty je nápis CHANGE (proměna).

Poprvé viděny v "Mega Mission"


 

"SKICK SWORD"
povolává Dračí Meč
 
"SKICK SHOT"
povolává Fénixí Střelu
 
 "LANDICK AX"
povolává Hadí Sekeru
 
"LANDICK CLAW"
povolává Tygří Dráp
 
"SEAICK BOWGUN"
povolává Žraločí Kuši
 

Povolávací Silo Karty
Když jsou tyto Karty použity v Gosei Morférech, Morfér zahlásí "Povolat Bojové Vybavení". Tyto Silo Karty povolají zbraně. Karty jsou označeny slovy "Skick" pro Červeného a Růžového Strážce, což značí nebeskou sílu, "Landick" pro Černého a Žlutého Strážce, což značí zemní sílu a "Seaick" pro Modrého Strážce, což značí mořskou sílu a poté vždy jméno zbraně každého Strážce. Na zadní straně Karty je nápis SUMMON (povolat).

Poprvé viděny v "Mega Mission"


 

"DRAGON HEADDER"
povolává Dračí Zord
 
"PHOENIX HEADDER"
povolává Fénixí Zord
"SNAKE HEADDER"
povolává Hadí Zord
"TIGER HEADDER"
povolává Tygří Zord
"SHARK HEADDER"
povolává Žraločí Zord

Povolávací Silo Karty
Když Strážci potřebují aktivovat své Mega Blastery, použijí Karty označené slovem HEADDER (záhlaví) a jménem zvířete, po kterém jsou modelovány. Hlavice každého Blasteru jsou identické s těmi na Mechazordech.

Poprvé viděny v "Mega Mission"


 

"GOSEI DYNAMIC"
Červeného Strážce
 
"GOSEI DYNAMIC"
Růžového Strážce
 
"GOSEI DYNAMIC"
Černého Strážce
 
"GOSEI DYNAMIC"
Žlutého Strážce
 
"GOSEI DYNAMIC"
Modrého Strážce
 
Gosei Dynamické Silo Karty
Když se Gosei Dynamické Karty použijí v Mega Silo Blasteru, vyrostou a nabijí Dynamický Vítězný Úder. S ním je Mega Silo Blaster naplněný nebeskou, zemní a mořskou sílou.

Poprvé viděny v "Mega Mission"


 

"GOSEI DRAGON"
Dračího Mechazordu
 
"GOSEI PHOENIX"
Fénixího Mechazordu
 
"GOSEI SNAKE"
Hadího Mechazordu
 
"GOSEI TIGER"
Tygřího Mechazordu
 
"GOSEI SHARK"
Žraločího Mechazordu
 
Zordové Silo Karty
Když jsou Karty Mechazordů použity v Gosei Morférech, Morfér zahlásí "Povolat Zordy". Karty jsou označeny nápisem Gosei a jménem zvířete podle kterého je Mechazord navržen.

Poprvé viděny v "He Blasted Me with Science"


 

 
"SKICK BROTHER"
Zordů Nebeských Bratrů
 
"LANDICK BROTHER"
Zordů Zemních Bratrů
 
"SEAICK BROTHER"
Zordů Mořských Bratrů
"HYPER CHANGE HEADDER"
Ultra Měnícího Zordu
Silo Karty Pomocných Zordů
K povolání přídavné sady Zordu Morfér zahlásí "Povolat Zord". Karty jsou označeny typem síly a nápisem Bratr. K utvoření nového Megazordu Mega Strážci spojí Zordy potřebné k dokončení formace Megazordu. Zordy mohou také sloužit k připojení k Mega Blasterům. Silo Karta Ultra Měnícího Zordu slouží k povolání Ultra Měnícího Zordu.


 

     
"GOSEI GREAT"
Gosei Velkého Megazordu
 
"HYPER GOSEI GREAT"
Ultra Gosei Velkého Megazordu
     
Megazordové Silo Karty
Když jsou Karty Megazordů použity v Gosei Morférech, Morfér zahlásí "Povolat Megazord" a spojí potřebné Mechazordy k vytvoření formace Megazordu.


 

"VICTORY CHARGE"
Gosei Velkého Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Nebeského Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Zemního Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Mořského Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Ultra Gosei Velkého Megazordu
 
Finální Útočné Silo Karty
Ke spuštění finálního útoku Mega Strážci zvolají "Vítězný Úder" a Morfér zahlásí "Připraven" jako rozkaz ke spuštění útoku.


 

   
"GOSEI WONDER"
povolává Gosei Tryskáč
"WONDER GOSEI GREAT"
Gosei Tryskového Megazordu
 
"WONDER CHARGE"
Gosei Tryskového Megazordu
   
Silo Karty Gosei Tryskáče
Silo Karty Gosei Tryskáče slouží k povolání Gosei Tryskáče, jeho přeměně v Gosei Tryskového Megazordu a vykonání jeho Vítěznéhu Úderu.

Poprvé viděny v "Staying on Track"


 

     
"GOSEI ULTIMATE"
Gosei Ultimátní Velitelské Lodi
"ULTIMATE CHARGE"
Gosei Ultimátního Megazordu
 
     
Gosei Ultimátní Silo Karty
K povolání Gosei Ultimátní Velitelské Lodi Strážci použijí Gosei Ultra Meč a Morfér zahlásí "Povolat Velitelskou Loď". Tu pak mohou přeměnit v Gosei Ultimátní Megazord a vykonat jeho Vítězný Úder.

Poprvé viděny v "Gosei Ultimate"


 

"MIRACLE GOSEI POWER"
Červeného Strážce
 
"MIRACLE GOSEI POWER"
Růžového Strážce
"MIRACLE GOSEI POWER"
Černého Strážce
"MIRACLE GOSEI POWER"
Žlutého Strážce
"MIRACLE GOSEI POWER"
Modrého Strážce
Silo Karty Ultra Síly
Silo Karty, které spouští transformaci Ultra Módu. Morfér zahlásí "Povolat Ultra Zordy" a objeví se Ultra Zordy. Každý Strážce má svou vlastní Ultra Silo Kartu.

Poprvé viděny v "Last Laugh"


 

"MIRACLE GOSEI DYNAMIC"
Červeného Strážce
"MIRACLE GOSEI DYNAMIC"
Růžového Strážce
"MIRACLE GOSEI DYNAMIC"
Černého Strážce
"MIRACLE GOSEI DYNAMIC"
Žlutého Strážce
"MIRACLE GOSEI DYNAMIC"
Modrého Strážce
 
Ultra Gosei Dynamické Silo Karty
Aktivují Zázračný Gosei Dynamický útok, když se Gosei Morfér připojí k Ultra Meči a utvoří tak Gosei Ultra Meč. Každý Strážce má svou vlastní Ultra Gosei Dynamickou Silo Kartu. Morfér zahlásí "Ultra Meč, připraven!", aby naznačil, že Strážci mohou vykonat konečný útok.

Poprvé viděny v "Gosei Ultimate"


 

   
"TWISTORNADO"
 
"COMPRETHUNDER" "WINDRIVE"    
Nebeské Silo Karty
Červený a Růžový Strážce mají přístup k několika Nebeským Silo Kartám.
Twistornado - Povolává velké tornádo
Comprethunder - Povolává bouřkový mrak, který vypouští bleskové paprsky
Windrive - Umožňuje uživateli větrným vírem přenést objekt nebo osobu


 

   
"ROCKRUSH"
 
"DEFENSTONE" "SPARQUAKE"    
Zemní Silo Karty
Černý a Žlutý Strážce mají přístup k několika Zemním Silo Kartám.
Rockcrush - Vyzdvihne obří kameny ze země
Defenstone - Povolá kamennou stěnu
Megaquake "Sparquake" - Produkuje elektřinu z vibrací v zemi


 

   
"PRESSHOWER"
 
"DEFENSTREAM" "ISTOP"    
Mořské Silo Karty
Modrý Strážce má přístup k několika Mořským Silo Kartám.
Seashower "Presshower" - Povolá několik vodních proudů ze země
Defenstream - Povolá vodní stěnu
Ice Axe "Istop" - Zmrazí cokoliv v cestě


 

Silo Karty Robo Rytíře
Narozdíl od Mega Strážců Robo Rytíř používá čísla na svém Robo Morféru k aktivování Silo Karet.
 

     
"GOSEI KNIGHT"
Robo Rytíře
"GROUNDION"
Gosei Lvího Zordu
 
     
Morfovací Silo Karty Robo Rytíře
Kód 535 spustí Morfování Robo Rytíře, které transformuje Lví Zord v Robo Rytíře
Kód 717 spustí Morfování Lvího Zordu, které transformuje Robo Rytíře ve Lví Zord, který se poté stane Lvím Mechazordem


 

     
"VULCAN HEADDER"
Vulkánového Kanónu
"KNIGHT DYNAMIC"
Robo Rytíře
 
     
Povolávací Silo Karty Robo Rytíře
Kód 848 povolává Vulkánový Kanón a Morfér zahlásí "Povolat Vulkánový Kanón"
Kód 474 aktivuje Rytířský Dynamický Útok


 

"KNIGHT BROTHER"
Zordů Rytířských Bratrů
"GOSEI GROUND"
Gosei Grand Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Gosei Grand Megazordu
"GROUND GOSEI GREAT"
Gosei Velkého Grand Megazordu
"VICTORY CHARGE"
Gosei Velkého Grand Megazordu
 
Zordové Silo Karty Robo Rytíře
Kód 262 povolává Rytířské Bratrské Zordy a Morfér zahlásí "Povolat Rytířské Zordy"
Kód 353 utvoří Gosei Grand Megazord a Morfér zahlásí "Povolat Megazord"
Kód 919 spouští Vítězný Úder Gosei Grand Megazordu
Kód 525 spouští kombinaci Gosei Velkého Grand Megazordu
Kód 919 spouští Vítězný Úder Gosei Velkého Grand Megazordu


 

 
"COMPRETHUNDER" "FREEZEDRIVE" "TRIANGLOBAL" "ROPLANT"
 
 
Elementální Silo Karty Robo Rytíře
Kód 303 aktivuje Silo Kartu "Comprethunder" Nebeských Mega Strážců
Kód 404 aktivuje Silo Kartu "Freezedrive", která je spojením všech vodní Silo Karet
Kód 505 aktivuje Silo Kartu "Trianglobal", která spojí sílu nebe, země a moře
Kód 606 aktivuje Silo Kartu "Roplant", která produkuje ze země lijány, které spoutají cíl