Strážci
Mack
Dax
Will
Ronny
Rose
Tyzonn
Rytíř Ochránce

Adam
Bridge
Xander
Tori
Kira

Zordy
Drivemax Zordy
Drivemax Megazord
Dualdrive Megazord
Flashpoint Megazord
Bojová Flotila

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Flurious
Moltor
Kamdor
Strachkočky
Thrax 

Flurious
Flurious byl kdysi člověk, který tpoužil po Koruně Auroře. Uspěl v jejím nalezení, ale byl transformován v ledové monstrum a zapovězen na zamrzlou planetu. Je osvobozen ze svého vězení poté, co Andrew Hartford najde Korunu Auroru a on cestuje na Zemi, aby ji našel a spolu s ní i její drahokamy. Většinu času zůstává Flurious bokem a čeká až jeho bratr Moltor získá drahokamy a Korunu. Nakonec se mu podařilo získat všechny drahokamy a Korunu a použil její sílu ke zmražení celé planety. Nicméně je zastaven Mackem, který ho zničil.

Poprvé viděn v "Skok na Rychlost Overdrive, část 1"
 


 
Norg
Brblající a naivní odporný sněžný muž jehož zmrzlý jeskyní domov byl obsazen Fluriousem a je přinucen, někdy ochotně, dělat špinavou práci pro Fluriouse. Zranil se a byl uzdraven Tyzonnem a Rose. Oplatil jim laskavost zachráněním Tyzonnova života za použití uzdravovacího rituálu, poté, co byl zraněn Strachkočkami. Norg se pokusil být užitečný Fluriousovi ukradením třetího drahokamu Kamdorovi a za to od Fluriouse nedostal nic. Norg se skamarádil s Tyzonnovou snoubenkou, Vellou, která si všimla jeho slušného chování. Když Flurious dokončil Korunu Auroru, instruoval své Ledovce, aby se zbavili Velly a Norga a to Norga rozzuří a zničí všechny Ledovce. Poté spojí Vellu a Tyzonna a nyní se o něho stará Hartford.

Poprvé viděn v "Skok na Rychlost Overdrive, část 1"
 


 
Ledovci
Ledovci jsou ledová stvoření, která slouží jako Fluriousovy nohsledi.

Poprvé viděni v "Skok na Rychlost Overdrive, část 1"


 

Monstra a Roboti


 

 

Chrám Atlantidy
Chrám pátřící ke ztracenému městu Atlantidy. Pod vodou, kde Strážci hledali drahokam. Byl přiveden na povrch. Flurious přerušil jejich pátrání a přivedl chrám k životu. Pohybující se chrám byl lehce poražen Drivemax Megazordem použitím Kombinace Šavle.

"Podvodní Svět"


 
Flurious s Koruno Aurorou
Flurious sjednotil Korunu a ta mu dala novou podobu. Plánoval nastolit novou dobu ledovou. Během svého boje se Strážci Flurious vyrostl do gigantické velikosti a poškodil Strážcům Zordy jediným paprskem. Když tvrdil, že ho žádný člověk nemůže zastavit, Mack se rozhodl čelit mu sám. Mack porazil Fluriouse a oddělil ho od Koruny. Než si Flurious mohl Korunu znovu nasadit, Mack ho zdvihl ze země a nadobro ho zničil.

"Koruna a Trest"