Strážci
Casey
Theo
Lily
R.J.
Dominic
Phant
Swoop
Finn
Jarrod
Camille

Zordy
Zvířecí Duchové
Pýcha Džungle
Pýcha Vlka
Mistr Džungle
Nosorožčí Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Rinshi Šelmy


Solární Morfér
Solární Morféry jsou sluneční brýle vytvořené R.J.em umožňující Strážcům morfovat. Slouží také ke komunikaci mezi Strážci a R.J.em. Mají audiovizuální výstupy k analýzám boje. K morfování se nasadí a stiskne se tlačítko na pravé straně s pokřikem Šelma Džungle, Vypustit Ducha!

Poprvé viděn v "Welcome to the Jungle"
 


 
Bojové Drápy
Bojové Drápy jsou součástí uniformy Strážců Vesmíru. Používají se k povolávání různých zbraní. Mohou se také nabít elektřinou k vytvoření mocného úderu.

Poprvé viděny v "Welcome to the Jungle"
 

Džungločaky
Džungločaky jsou hlavní zbraní Červeného Strážce. Mohou spoutat energii jeho zvířecího ducha. Jsou designem velmi odlišné od ostatních zbraní a více připomínají motiv zvířecího ducha tygra Červeného Strážce.

Poprvé viděny v "Welcome to the Jungle"
 


 
Tonfy Džungle
Tonfy Džungle jsou hlavní zbraní Modrého Strážce. Mohou spoutat energii jeho zvířecího ducha. Modrý Strážce se je naučil používat ve svém druhém ročníku na akademii Pai Zhuq. Mohou se transformovat ve zbraň podobnou Bo Džungle jejich spojením, ale Modrý Strážce je tak nepoužívá.

Poprvé viděny v "Welcome to the Jungle"
 

Bo Džungle
Bo Džungle je hlavní zbraní Žlutého Strážce. Kromě toho, že je regulérní bo, může také spoutat energii jejího zvířecího ducha v elektrické paprsky. Může se transformovat ve zbraně podobné Tonfám Džungle jeho rozdělením, ale Žlutý Strážce ho tak nepoužívá.

Poprvé viděno v "Welcome to the Jungle"
 


 
Chameleóní Sai
Chameleóní Sai jsou zbraně Zeleného Chameleóního Válečníka. Může je použít jako regulérní sai, nebo k povolání energetického orbu k zasažení svého nepřítele.

Poprvé viděny v "Welcome to the Jungle"
 

Drápový Kanón
Drápový Kanón je společná zbraň Strážců Vesmíru vytvořená R.J.em. Soustřeďuje energie jejich zvířecích duchů do jednoho koncentrovaného paprsku. K zastavení Duchovních Strážců ho museli namísto klasických zvířecích duchů nabít duchy slona, netopýra a žraloka.

Poprvé viděn v "Dance the Night Away"
 


 
Kladivo Džungle
Kladivo Džungle je zbraní Sloního Strážce a jedinou zbraní schopnou porazit Luskouna, kterou dal Žluté Strážkyni poté, co ji s ní naučil zacházet. Podle R.J.e má sílu prorazit i ocel.

Poprvé viděno v "Way of the Master"
 


 
Vějíř Džungle
Vějíř Džungle je zbraní Netopýřího Strážce, kterou se Modrý Strážce naučil používat od Mistra Swoopa. Otevřený i zavřený se dá použít jako útočný i obranný nástroj. Může být použit sólo, nebo s druhým Vějířem Džungle.

Poprvé viděn v "The Blind Leading the Blind"
 

Žraločí Meče
Žraločí Meče jsou zbraněmi Žraločího Strážce svěřené Červenému Strážci. Jsou to ohebné meče umožňující flexibilní pohyby. Když se spojí, jejich ohebnost zmizí a utvoří jeden tvrdý meč k doručení devastujících útoků.

Poprvé viděny v "One Master Too Many"
 

     

Drápové Zesilovače
Drápové Zesilovače transformují Strážce do Mistrovského Módu Džungle. Také slouží jako jejich primární zbraně v tomto módu, které používají téměř vždy. Mohou se také spojit s Nosorožčím Morférem k vytvoření Čepele Džungle.

Poprvé viděny v "Ghost of a Chance, část 2"
 


 
Vlčí Morfér
Vlčí Morfér je transformační zařízení Vlčího Strážce, které R.J. postavil spolu se Solárními Morféry, ale schovával ho na správnou příležitost. Slouží jako komunikační zařízení a v boji slouží jako zbraň schopná vystřelit rotující energetické útoky nazvané Vlčí Paprsky. K morfování je třeba ho otevřít a s pokřikem Šelma Džungle, Vypustit Ducha! zazvonit na gong.

Poprvé viděn v "Friends Don't Fade Away"
 

Nosorožčí Morfér
Nosorožčí Morfér je po nosorožci modelovaná čepel používaná k morfování v Nosorožčího Strážce. Má pohotovostní režim ve formě dřevěného náramku. Nosorožčí Morfér je také hlavní zbraní Nosorožčího Strážce. Má mód čepele a mód blasteru. Může se spojit s jakýmkoliv Drápovým Zesilovačem k vytvoření Čepele Džungle.

Poprvé viděn v "Path of the Rhino"
 


 
Ovládací Dýka
Ovládací Dýka je druhou zbraní Nosorožčího Strážce. Ovládací Dýka je ke vstupu do Nosorožčího Nexusu a používá se k povolání Nosorožčího Ocelového Zordu.

Poprvé viděna v "Dash for the Dagger"
 


 
Čepel Džungle
Čepel Džungle je zbraň vytvořená spojením jednoho z Drápových Zesilovačů a Nosorožčího Morféru. Casey, Theo a Dominic mohou využít tuto zbraň v boji.

Poprvé viděna v "Arise the Crystal Eyes"