Strážci
Casey
Theo
Lily
R.J.
Dominic
Phant
Swoop
Finn
Jarrod
Camille

Zordy
Zvířecí Duchové
Pýcha Džungle
Pýcha Vlka
Mistr Džungle
Nosorožčí Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Rinshi Šelmy 


Dai Shi
Dai Shi je hlavní nepřítel Řádu Drápu. Byl starodávný a zlý osmihlavý čínský drak, který chtěl zničit lidstvo a vládnout Zemi s armádou šelem. Před 10 000 lety zahájil Válku Šelem. Naneštěstí pro něj ho Řád Drápu uvěznil, dokud ho Jarrod nechtěně neosvobodil. Jeho první úkol po získání své svobody byl zabít Mistra Maa a ovládnout Jarroda, aby ho použil jako skořápku. Když se Jarrod začal dostávat z jeho nadvlády, neměl pro něj už žádné využití. Rozhodne se otevřít portál do Duchovního Světa, aby oživil svou armádu a spustil další Válku Šelem. Ukradne Duchy Mistrů Pai Zhuq, aby použil jejich sílu k získání hmotné schránky. Nicméně je to jen na chvíli, než je nadobro zničen třemi vyvolenými.

Poprvé viděn v "Welcome to the Jungle"
 


 
Carnisoar
Carnisoar je Nebeský Vládce s duchem Jestřába a také první Vládce oživený Jarrodem, aby ho naučil dosáhnout nejvyššího vrcholu zla. Poté, co je oživen Grizzaka, zradí Jarroda a spojí se s Grizzakou. Carnisoar dostane úkol, aby rozptýlil Strážce při jejich cestě k Nosorožčímu Nexusu. Nejprve je poržen v boji Červeným Strážcem, ale vyroste a je zničen nově získaným Megazordem Pýchy Nosorožce. Carnisoar je oživen, když Dai Shi otevře portál do Duchovního Světa a během Války Šelem bojuje s Mistrem Swoopem.

Poprvé viděn v "Way of the Master"
 


 
Želika
Želika je Mořská Vládkyně s duchem Medúzy, která je oživena Camille, aby nahradila Carnisoara jako Jarrodova učitele. Poté, co je oživen Grizzaka, zradí Jarroda a spojí se s Grizzakou. Když jsou ostatní Vládcové zničeni, použije Krystalové Oči k osvobození Generálů Fantomových Šelem a plánuje je použít ke zničení Jarroda a Camille, ale nakonec je jimi sama zničena. Želika je oživena, když Dai Shi otevře portál do Duchovního Světa a během Války Šelem bojuje s Mistrem Finnem.

Poprvé viděna v "Pushed to the Edge"
 


 
Grizzaka
Grizzaka je Zemní Vládce s duchem Medvěda, který převezme chrám Dai Shi poté, co je oživen Camille a chvíli vládne armádě Dai Shi. Grizzaka je uživatel silné energie známé jako Zocato, kterou si Jarrod přeje ovládnout. Když ji Jarrod ovládne a Grizzaka je svržen, rozhodne se Grizzaka utkat se se Strážci sám, ale je zničen. Grizzaka je oživen, když Dai Shi otevře portál do Duchovního Světa a během Války Šelem bojuje s Nosorožčím Strážcem.

Poprvé viděn v "Bad to the Bone"


 


 
Scorch
Vůdce Fantomových Šelem s duchem Avalonského Draka. Je loajální k Dai Shi, ale ne k Jarrodovi a nabídl mu, že z něj udělá Krále Fantomových Šelem. On a Snapper se spolčili proti Camille, protože věřili, že v Dai Shi udržuje lidského ducha. Poslal na ni tři válečníky, před kterými ji Jarrod zachránil. Byl poražen společnými silami Strážců, Jarroda a Camille. Vrátil se k Dai Shi a byl poslán, aby rozséval strach, ale byl zastaven třemi novými Mistry. Vrátil se, když Dai Shi povolal své padlé válečníky z Duchovního Světa a byl konečně zničen.

Poprvé viděn v "Fear and the Phantoms"
 


 
Snapper
Generál Fantomových Šelem s duchem Kousavé Želvy a je Scorchův věrný partner. Pomohl zajmout tři Mistry a udělat z nich Duchovní Strážce. Považoval Camille nevhodnou být generálkou. Když Camille a Jarrod zradí Dai Shi, je mu rozkázáno, aby šel po nich, ale je zničen samotnou Camille. Snapper je oživen, když Dai Shi otevře portál do Duchovního Světa a během Vályk Šelem bojuje s Mistrem Phantem.

Poprvé viděn v "Fear and the Phantoms"


 
Whiger
Generál Fantomových Šelem s duchem Bílého Tygra, kterého Dai Shi přesvědčil, aby ukradl Caseyho Tygřího Ducha. Byl poražen a zahanben svou prohrou proti Caseymu a Dai Shi mu sebral jeho Rinzin Sílu. Bez ní se pomalu vytrácel. Přešel na stranu dobra a pomohl Caseymu zachránit ostatní Strážce. Při záchraně bojoval s Camille a nakonec zcela zmizel.

Poprvé viděn v "Fear and the Phantoms"


 
Rinshi
Rinshi jsou členové armády Dai Shi a slouží jako její vojáci. Pohybují se poskoky vpřed, nebo vzad. Příležitostně do boje nosí hole, které mohou vypouštět paprsky energie.

Poprvé viděni v "Welcome to the Jungle"
 

Rinshi Šelmy
Určití Rinshi mohou být vybráni a vylepšeni v Rinshi Šelmy se specifickým bojovým stylem. Získají také schopnost mluvit a chovat se více lidsky. Když posbírají dost strachu z lidí v okolí, ztratí svůj vzhled a promění se v monstrum.

Poprvé viděni v "Welcome to the Jungle"