Strážci
Devon
Ravi
Zoey
Nate
Steel

Chaku

Zordy
Šelmo-X Megazord
Útočný Megazord
Šelmo-X Královský Zord
Ještěrošelma

Arzenál
Zbraně/Výbava
Morf-X Klíče
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Blaze
Roxy
Robotroni
Gigadroni 

Jeřábový Zord
Jeřábový Zord je osobním Zordem Zlatého Strážce. Jeřábový Zord tvoří celé tělo Útočného Megazordu a má 3 módy. Uživatelské rozhraní Jeřábového Zordu nevyžaduje Šelmobota k pilotování Zordu. Jeřábový Zord je vyzbrojen kanóny upevněnými po stranách a může natáhnout svůj jeřáb k udeření, nebo zaháknutí nepřítele. Jeřáb má 3km ocelového kabelu, které je dost silné ke spouštění Závodního Zordu, nebo shození nepřátelského Gigadrona.

Poprvé viděn v "Silver Sacrifice"
 


 
Jeřábový Zord - Mód Kudlanky
Mód Kudlanky Jeřábového Zordu je zvířecí mód připomínající kudlanku, který je spouštěn napsáním "WRZM" na klávesnici. Používá svou hlavu k vyhození nepřátel do vzduchu a má také schopnost vysávat Morf-X ze svých nepřátel.

Poprvé viděn v "Silver Sacrifice"
 


 
Jeřábový Zord - Bojový Mód
Bojový Mód Jeřábového Zordu je spouštěn napsáním "WRZB" na klávesnici. Je také osobním Megazordem Zlatého Strážce. Jeho jeřábová ruka se může natáhnout do ohromných vzdáleností k udeření, nebo uchycení nepřítele. Tento útok se jmenuje Jeřábový Náraz. Skrze svou ruku může také vyslat elektrický pulz. Jeho primárními zbraněmi jsou dva meče upevněné k nohám, které se mohou proměnit v Útočné Kanóny. Tento Zord má svůj osobní konečný útok nazvaný Bazukový Paprsek Jeřábového Zordu, kde nabije Kanóny a vystřelí nejméně pět žlutých laserů schopných zničit Gigadrona. S Tryskovým Zordem může vykonat společný konečný útok, nazvaný Kolizní Náraz, kde Jeřábový Zord chytne nepřítele jeřábovou rukou a Tryskový Zord se po ní rozletí přímo proti nepříteli a po nárazu ho zničí.

Poprvé viděn v "Tools of the Betrayed"
 


 

Tryskový Zord
Tryskový Zord je osobním Zordem Stříbrného Strážce. Tryskový Zord tvoří výzbroj Útočného Megazordu. Uživatelské rozhraní Tryskového Zordu nevyžaduje Šelmobota k pilotování Zordu. Do boje je převážen na Jeřábovém Zordu. jeho hlavní útok je Rapidní Střelba, kdy střílí červené lasery z kanónů na obou stranách kokpitu. S Jeřábovým Zordem může vykonat společný konečný útok, nazvaný Kolizní Náraz, kde Jeřábový Zord chytne nepřítele jeřábovou rukou a Tryskový Zord se po ní rozletí přímo proti nepříteli a po nárazu ho zničí.

Poprvé viděn v "Silver Sacrifice"
 


 

Tryskový Zord - Mód Chrousta
Mód Chrousta Tryskového Zordu je zvířecí mód připomínající chrousta, který je spouštěn napsáním "JZS" na klávesnici. Má také schopnost vysávat Morf-X ze svých nepřátel a taky je svými anténami chytit kolem pasu a rozdrtit je.

Poprvé viděn v "Silver Sacrifice"
 

 

Útočný Megazord
Útočný Megazord vznikne spojením Jeřábového a Tryskového Zordu. Kombinace se spouští napsáním "SMZ" na klávesnici. Útočný Megazord je vybaven Útočnými Kanóny připevněnými k jeho nohám a má také k dispozici následující zbraně z Tryskového Zordu. Pušku v pravé ruce, štít na levé ruce, kanón ve stylu rotační zbraně na hrudníku. Jeho konečný útok je Útočný Hyper Paprsek, kdy Megazord nabije všechny své zbraně a výstřelem zničí Gigadrona.

Poprvé viděn v "Tools of the Betrayed"
 

 

Šelmo-X Ultrazord
Šelmo-X Ultrazord vznikne spojením Šelmo-X Megazordu a Útočného Megazordu. Jedná se o nejsilnější Zord v arzenálu Síťové Bojové Jednotky, sám dokázal bez problémů zničit celou armádu Gigadronů. V boji používá masivní kopí. Ultrazord má speciální útok známý jako Ultra Paprsek, kde nabije rotory Helikoptérového Zordu na hrudníku a vystřelí z nich devastující modrý paprsek. Konečný útok této kombinace je Šelmo-X Ultra Úder, kdy Ultrazord soustředí Morf-X do svého kopí, vytvoří masivní zelený energetický vrták, kterým zničí nepřátele.

Poprvé viděn v "Evox Upgraded"