Strážci
Devon
Ravi
Zoey
Nate
Steel

Chaku

Zordy
Šelmo-X Megazord
Útočný Megazord
Šelmo-X Královský Zord
Ještěrošelma

Arzenál
Zbraně/Výbava
Morf-X Klíče
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Blaze
Roxy
Robotroni
Gigadroni 

Šelmo-X Královský Zord
Šelmo-X Královský Zord je lví Zord a je nejsilnější individuální Zord, ke kterému mají Strážci přístup. Má k dispozici spoustu útoků jako schopnost vypouštět ohnivé koule a nabíjet své drápy modrou energií a vykonávat obrovské energetické seky. Jeho nejsilnější útok je, když roztočí svou hřívu a nabije ji červenou energií a vystřelá obrovský proud ohně ze své tlamy. Stejně jako u trojkolky může umožnit Závodnímu Zordu, aby jel na jeho zádech a použil jeho kopí, buď jako kopí, nebo v duálním blaster módu.

Poprvé viděn v "Beast King Rampage"
 


 
Šelmo-X Královský Zord
Mód Trojkolky
Šelmo-X Královský Zord má Mód Trojkolky, který je na zemi víc odolný. Jeho kopí může být v tomto módu upevněno v jeho tlamě a slouží jako duální blaster, který může být použit i Závodním Zordem. Jeho primární útok je Protonový Paprsek, mocný dvojitý oranžový paprsek střílený z Blasteru. Konečným útokem je Královský Combo Úder, kdy Červený Strážce povolá svůj Gepardí Šelmo Blaster a Zord vystřelí devastující červený dvojitý paprsek z Blasteru a hned po dopadu zničí Gigadrona.

Poprvé viděn v "Beast King Rampage"
 


 
Šelmo-X Královský Zord
Bojový Mód
Bojový Mód Královského Zordu je spouštěn napsáním "KZB" na klávesnici. V tomto módu je schopen během boje používat kopí a štít. Mezi útoky Šelmo-X Královského Zordu v Bojovém Módu patří Šelmo-X Královský Plamenný Úder (proud ohně z tlamy štítu) a jeho konečný útok je Sek Kopím, kdy nabije své kopí modrými bleksy a uštědří dvojitý sek Gigadronovi.

Poprvé viděn v "Beast King Rampage"
 

 

Šelmo-X Královský Megazord
U Šelmo-X Královského Megazordu Šelmo-X Královský Zord nahradí Závodní Zord jako hlavní komponent Megazordu. Kombinace se spouští napsáním "KMZ" na klávesnici. V tomto módu může Šelmo-X Královský Megazord používat Šelmo-X Meč a rotory Helikoptérového Zordu během boje. Jeho konečný útok je Šelmo-X Královský Hyper Paprsek, kde Megazord nabije lví hlavu na svém hrudníku a vystřelí devastující paprsek modré energie schopný zničit Gigadrony ve vteřině.

Poprvé viděn v "Secret Struggle"
 

 

Šelmo-X Královský Ultrazord
Šelmo-X Královský Ultrazord je utvořen spojením Helikoptérového, Kolového, Jeřábového a Tryskového Zordu s Šelmo-X Královským Zordem namísto Závodního Zordu a je zcela nejsilnějším Zordem, který mají Strážci k dispozici. Je utvořen napsáním "KUZ" na klávesnici. V tomto módu může Šelmo-X Královský Ultrazord použít v boji obří kopí, které bylo používáno Šelmo-X Ultrazordem. Útoky Šelmo-X Královského Ultrazordu zahrnují Rapidní Střelbu (série laserů vystřelená z Blasteru Ultrazordu) a Ultra Sek, kde nabije své čepele zlatou energií a zaútočí dvojitým seknutím. Šelmo-X Královský Ultrazord může absorbovat energii a vytvořit z ní devastující tornádo červené energie. Jeho konečným útokem je Šelmo-X Královský Ultra Úder, kde Ultrazord nabije své kopí zelenou Morf-X energií a několikrát s ním zasáhne cíl.

Poprvé viděn v "Goin' Ape"
 

Dino Nabitý Megazord Šelmo-X Královská Formace
Spojení Šelmo-X Královského Zordu spojí s Dino Nabitým Megazordem v Tri-Stego Ptera Formaci. V této formě získá Megazord hlavu Šelmo-X Královského Zordu jako štít.

Poprvé viděn v "Grid Connection"