Strážci
Devon
Ravi
Zoey
Nate
Steel

Chaku

Zordy
Šelmo-X Megazord
Útočný Megazord
Šelmo-X Královský Zord
Ještěrošelma

Arzenál
Zbraně/Výbava
Morf-X Klíče
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Blaze
Roxy
Robotroni
Gigadroni 


Evox
Evox je počítačový virus roky spící v počítačovém systému Síťové Bojové Jednotky, který se probudil v den aktivování Morf-X Věží. Vytvořil zlé Avatary, ale byl teleportován do Kyberdimenze, odkud se snaží získat dostatek Morf-X, aby se vrátil na Zemi. Evox plánoval použít Kyberbránu a stáhnout se do robotického těla vytvořeného Natem. Ale protože mělo v sobě vloženou lidskou D.N.A., plán selhal. Evox se nakonec stáhnul do své mobilní verze, vyrostl a téměř se mu podařilo teleportovat se na Zemi, ale jeho tělo bylo zničeno vybuchlou Morf-X Věží. Evox přežil explozi stažením se do starosty Danielse a začal ovládat jeho tělo. To nicméně vyžadovalo Morf-X, jinak by se proměnil zpět. Evox jako starosta Daniels zahájil kampaň pro globální distribuci Morf-X, aby spustil svůj plán k převzetí Morfovací Sítě. Evox by oddělen od starosty Danielse, když Devon použil Rozdělovací Emitory Dino Nabitých Strážců. Evox nakonec znovu získal plnou sílu a pilotoval Omegadron, aby oklamal Strážce a ti ho zajali ve svém velitelství. Nakonec byl zničen útokem nabitým lidskou D.N.A.

Venjix
Venjix Virus je žijící počítačový virus vytvořený Doktorkou K, který téměř uspěl v převzetí Země v R.P.M. dimenzi. Strážci tam porazili Venjixe, ale jeho kopie zůstala v Článkovém Řadicím Morféru Červeného Strážce. Ten se dostal do rukou mladého Nata, který na něm experimentoval a spojil Morf-X a hadí D.N.A. a změnil tak části jeho programování. Tato část Venjix Viru si začala říkat Evox.

Poprvé viděn v "Beasts Unleashed"
 


 
Scrozzle
Scrozzle je vládce Kyber Dimenze, který přísahal svou poslušnost Evoxovi. Je velmi zdatný v technologii, vytvořil teleportační technologii k cestování mezi Kyber Dimenzí a Zemí a vytváří roboty jako Troniky, Robotrony a Gigadrony. V Kyber Dimenzi se ukrýval před svým výtvorem Vargoylem, který pátral po Zuřivých Článcích. Plánoval přenést Evoxe na Zemi skrze Kyberbránu. Tento plán selhal a Scrozzle vyrobil Evoxovi nové tělo. Po přesunu do Krystalové Dimenze vytvořil Robo Blaze a Robo Roxy a získal Ryjackův Reanimizér, aby oživil několik padlých nepřátel, kteří pomohli Evoxovi vytvořit Chimérazord. Během finálního boje Strážců proti Evoxovi se Scrozzle ukryl v kanálech Corinthu, ale po roce byl nalezen Benem a Betty a uvězněn v Síťové Bojové Jednotce.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 
Vargoyle
Vargoyle je robotické stvoření vyrobené Scrozzlem, které se stalo zlé poté, co použil Zuřivé Články k posílení. Poté se obrátil proti Scrozzlovi, což Scrozzla přimělo schovat se i se Zuřivými Články v Kyber Dimenzi. Vargoyle nakonec Scrozzla našel a bylo mu nabídnuto místo v Evoxově skupině výměnou za upgrade se schopnostmi Strážců. Vargoyle poté ukradne Paměťový Pulzátor navržený Blazem a Roxy a umístí ho na anténu Kanálu 10, aby změnil vzpomínky Strážců, aby Blaze a Roxy mohli vstoupit do velitelství Síťové Bojové Jednotky a ukradli Mega Transportéry ke spuštění Evoxova finálního plánu. Je napaden Červeným Strážcem, který s ním bojuje sám a Vargoyle má navrch. Blaze a Roxy přesvědčí Scrozzla, aby mu neposílal další Morf-X a je zničen paprskem Šelmo-X Kanónu Červeného Strážce.

Poprvé viděn v "Gorilla Art"
 


 
Vargoyle 2.0
Vargoyle byl později oživen Ryjackovým Reanimizérem, aby asistoval Ryjackovi v získání Morf-X pro Evoxe. Sám se utkal s Červeným Strážcem a Kapitánem Chaku, ale byl znovu zničen spojenými útoky Šelmo-X Meče Červeného Strážce a Laserové Čepele Kapitána Chaku.

Poprvé viděn v "Intruder Alert"
 


 
Tronikové
Tronikové jsou fialoví robotičtí válečníci, kteří jsou používáni Evoxem k vykonávání různých příkazů. Původně byli vytvořeni Scrozzlem, aby ho bránili před Vargoylem. Tronikové jsou vyzbrojeni blastery, které střílí fialové lasery a mohou být použity jako ostré obušky.

Poprvé viděni v "Evox's Revenge"
 


 
Ryjack
Ryjack je intergalaktický kriminálník, který cestuje na Zemi, aby získal všechny relikvie v Natově Strážcovském trezoru. Spojí se s Evoxem, aby mu pomohl s jeho plánem a použije svůj Reanimizér, aby oživil Vargoyla, armádu Formelínů a Vivixů. Ryjack se několikrát pokusil vloupat do trezoru a použil Andresiánskou relikvii, aby vyrostl a zničil Strážce a Kapitána Chaku. To selhalo a byl zničen spojenými silami Šelmo-X Ultrazordu a Ještěrošelmy.

Poprvé viděn v "Intruder Alert"
 


 
Sledge
Sledge byl oživen Scrozzlem použitím Ryjackova Reanimizéru na jeho blaster. Sledgovi je poté přikázáno, aby získal Energokamy pro Evoxe a jeho posádka je také oživena, aby mu asistovala. Sledge poté bojuje s Červeným Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když na scénu dorazí Strážci. Poté, co je Sledgova posádka zničena Strážci, je on sám zničen oživeným Goldarem poté, co ho urazí.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Poisandra
Poisandra byla oživena Scrozzlem použitím Ryjackova Reanimizéru na její kosu. Poisandra poté bojuje se Zeleným Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když na scénu dorazí Strážci. Poisandra se poté s Curiem pokusí ukrást diamanaty z klenotnictví. I když to měla být past, je zničena Strážci.

Poprvé viděna v "Powers from the Past"
 


 
Fury
Fury byl oživen Scrozzlem použitím Ryjackova Reanimizéru na jeho meč. Fury poté bojuje se Zlatým Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když na scénu dorazí Strážci. Fury poté asistuje Poisandře a Curiovi v plánu ukrást diamanty, ale je zničen Strážci.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"
 


 
Wrench
Wrench byl oživen Scrozzlem použitím Ryjackova Reanimizéru na jeho sekeru. Wrench poté bojuje s Růžovým Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když na scénu dorazí Strážci. Wrench poté asistuje Poisandře a Curiovi v plánu ukrást diamanty, ale je zničen Strážci.

Poprvé viděn v "Powers from the Past"


 


 
Curio
Curio byl oživen Scrozzlem použitím Ryjackova Reanimizéru. Curio poté bojuje s Černým Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když na scénu dorazí Strážci. Curio se poté s Poisandrou pokusí ukrást diamanaty z klenotnictví. I když to měla být past, je zničen Strážci.

Poprvé viděna v "Return of the Caveman"


 


 
Snide
Snide byl oživen Robo Blazem a Robo Roxy použitím Ryjackova Reanimizéru na jeho meč. Snide později doprovázel Scrozzla, aby vyměnil Ryjackovy relikvie za Ochránce. Nakonec z výměny covnou a bojuje s Dino Nabitými Strážci, ale musí se stáhnout, když se objeví Strážci. Poté, co je oživena Sledgova posádka, Snide bojuje s Modrým Dino Nabitým Strážcem, ale musí se stáhnout, když se znovu objeví Strážci. Snide je později součástí armády poslané do Dino Nabité Dimenze, aby ukradla Energokamy, aby mohl Evox vytvořit Chimérazord. Snide poté bojoval s Dino Strážci, ale byl zničen paprskem ze Z-Rex Blasteru.

Poprvé viděn v "One More Energem"
 


 
Goldar Maximus
Goldar je oživen jako Goldar Maximus poté, co Scrozzle použije Ryjackův diamanty posílený Reanimizér na jeh meč. Goldar Maximus poté vede armádu k získání Energokamů a úspěšně získá čtyři z nich. Když se Evoxův plán na vytvoření Chimérazordu dá do pohybu, Goldar Maximus bojuje se Strážci Vesmíru, Dino Strážci a Dino Nabitými Strážci, ale je zničen paprskem z Ultra Blasteru Dino Síly.

Poprvé viděn v "Grid Connection"
 


 
Formelíni
Formelíni jsou válečníci vytvoření z hlíny, kteří jsou povoláváni přístrojem zvaným Reanimizér. Byli používáni intergalaktickým kriminálníkem Ryjackem a později Evoxem poté, co Scrozzle ukradl jeho Reanimizér.

Poprvé viděni v "Den Zrození"
 


 
Triptoidi
Triptoidi jsou černobílá stvoření, která jsou povolávána přístrojem zvaným Reanimizér. Byli používáni intergalaktickým kriminálníkem Ryjackem a později Evoxem poté, co Scrozzle ukradl jeho Reanimizér.

Poprvé viděni v "Game On"
 


 
Vivixové
Vivixové jsou amébovitá stvoření, která jsou povolávána přístrojem zvaným Reanimizér. Byli používáni intergalaktickým kriminálníkem Ryjackem a později Evoxem poté, co Scrozzle ukradl jeho Reanimizér.

Poprvé viděni v "Powers from the Past"
 

Chiméra Zord
Chiméra Zord je dinosauří Zord vytvořený Evoxem použitím čtyř Energokamů, šesti typy dinosauří D.N.A. a sv duše válečníka. Evox ho osobně pilotoval, aby zničil Legendární Dino Strážce, ale byl zničen spojenými paprsky Megazordu, Hromosaurus Megazordu a Dino Nabitého Megazordu v Šelmo-X Královské Formaci.

Poprvé viděn v "Grid Connection"