Strážci
Devon
Ravi
Zoey
Nate
Steel

Chaku

Zordy
Šelmo-X Megazord
Útočný Megazord
Šelmo-X Královský Zord
Ještěrošelma

Arzenál
Zbraně/Výbava
Morf-X Klíče
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Blaze
Roxy
Robotroni
Gigadroni 

Závodní Zord
Závodní Zord je osobním Zordem Červeného Strážce. Jeho konečný útok vyžaduje k aktivaci unikátní blaster nazvaný Gepardí Šelmo Blaster. Základní mód je v dálkovém ovládání automobilová forma Zordu. Nevykazuje žádné síly kromě rychlosti. Závodní Zord tvoří jádro Šelmo-X Megazordu a má 3 módy. Může být vypuštěn ze základny i v Bojovém Módu.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 
Závodní Zord - Propojený Mód
V Propojeném Módu Závodního Zordu je Cruise napojen na ovládání Zordu a jeho hlava se objeví v jeho přední části. Není třeba mód nijak spouštět, spustít se automaticky, když Červený Strážce s Cruisem nastoupí do Zordu. Jeho nejběžnější útok je Rapidní Střelba, při které se vysunou dveře a odhalí laserové kanóny střílející červené energetické lasery. Může také jezdit po vertikálních zdech.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 
Závodní Zord - Gepardí Mód
Gepardí Mód Závodního Zordu je zvířecí mód, který je spouštěn napsáním "RZC" na klávesnici. Gepardí Mód je nejpohyblivější formou Zordu. Jeho hlavním útokem v tomto módu je Šelmo Kousnutí, kdy se zakousne do hlavy Gigadrona.

Poprvé viděn v "Digital Deception"
 


 
Závodní Zord - Bojový Mód
Bojový Mód Závodního Zordu je spouštěn napsáním "RZB" na klávesnici. Je také osobním Megazordem Červeného Strážce. Nejsilnější ze tří původních Zordů Bojový Mód používá meč k sekání a propichování Gigadronů. Jeho konečný útok je Gepardí Úder, kdy Červený Strážce povolá svůj Gepardí Šelmo Blaster a vystřelí z něj. když se tak stane, Závodní Zord nabije svůj meč zelenou energií Morf-X a poté sekne Gigadrona. Mocnější verze normálního konečného útoku je Gepardí Hyper Úder, který sekne třikrát ke zničení Gigadrona.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 

Kolový Zord
Kolový Zord je osobním Zordem Modrého Strážce. Kolový Zord tvoří hrudní část a nohy Šelmo-X Megazordu.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 
Kolový Zord - Propojený Mód
V Propojeném Módu Kolového Zordu je Smash napojen na ovládání Zordu a jeho hlava se objeví v jeho přední části. Není třeba mód nijak spouštět, spustít se automaticky, když Modrý Strážce se Smashem nastoupí do Zordu.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 

Kolový Zord - Gorilí Mód
Gorilí Mód Kolového Zordu je zvířecí mód, který je spouštěn napsáním "WZG" na klávesnici. Jeho útokem je Raketová Bouře, kdy střílí banánové rakety z raketometů v ramenech.

Poprvé viděn v "End of the Road"
 


 
Helikoptérový Zord
Helikoptérový Zord je osobním Zordem Žlutého Strážce. Helikoptérový Zord tvoří ruce a masku Šelmo-X Megazordu.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 

Helikoptérový Zord - Propojený Mód
V Propojeném Módu Helikoptérového Zordu je Jax napojen na ovládání Zordu a jeho hlava se objeví v jeho přední části. Není třeba mód nijak spouštět, spustít se automaticky, když Žlutý Strážce s Jaxem nastoupí do Zordu. Primární útok tohoto Zordu je Rapidní Střelba, kdy střílí lasery z kanónů v přední části Zordu.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 


 

Helikoptérový Zord - Králičí Mód
Králičí Mód Helikoptérového Zordu je zvířecí mód spouštěn napsáním "CZJ" na klávesnici. Jeho hlavní útoky v tomto módu jsou Podzemní Úder, který používá uši k vykopání nory a objevení se za Gigadronem a Šelmo Kop, který je extrémně silný.

Poprvé viděn v "Evox's Revenge"
 

 

Šelmo-X Megazord
Šelmo-X Megazord vznikne spojením třech Šelmo-X Zordů. Kombinace se spouští napsáním "BXMZ" na klávesnici každého Zordu. Šelmo-X Megazord v boji používá Šelmo-X Meč, který je tvořen mečem Závodního Zordu a rotory Helikoptérového Zordu. Šelmo-X Meč umožňuje Megazordu použít Paprsek Šelmo-X Meče, který vypustí dva žluté laserové paprsky z rukojeti. Šelmo-X Megazord může také střílet modré paprsky z reproduktorů na nohách, které uvězní nepřítele uvnitř energetické klece. Po uvěznění Gigadrona zničí Šelmo-X Hyper Úderem, kdy se čepel Meče Megazordu nabije pomocí Morf-X a seknutím ho zničí. Šelmo-X Megazord také používá druhý konečný útok nazvaný Šelmo-X Hyper Kop, kdy vyskočí do vzduchu, nabije levou nohu Morf-X a kopne Gigadrona.

Poprvé viděn v "Hangar Heist"