Strážci
Zayto
Ollie
Amelia
Izzy
Javi
Aiyon
Tarrick

Zordy
Dino Zuřivý Megazord
Dimetro Ohnivý Zord
Mosa Břitvový Zord
Raptor Kosmický Zord
Pacha Drtivý Zord
Ptera Mrazivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Zuřivé Klíče
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Rodina Prázdnoty
Lord Zedd
Sporixové Šelmy 

Dino Zuřivý Morfér
Dino Zuřivý Morfér je morfovací zařízení Dino Zuřivých Strážců. Materializuje se z Komunikátoru na zápěstí a slouží také k teleportování Strážců. Vložení Dino Klíče s pokřikem "Spojení s Morfovací Sítí!" a otočením vrchní části Morféru umožňuje Strážcům morfovat.

Poprvé viděn v "Destination Dinohenge"
 


 
Dino Zuřivý Morfér - Komunikátor
Strážci používají Komunikátor k uskutečnění video hovorů, teleportování a povolávání jejich Morférů. K teleportování se otočí kruh o 180 stupňů před stisknutím.

Poprvé viděn v "Destination Dinohenge"


 
Dino Zuřivý Bojový Opasek
Dino Zuřivý Bojový Opasek je opasek na oblecích Dino Zuřivých Strážců. Každý obsahuje Dino Klíč, aby byl přístupný v boji.

Poprvé viděn v "Destination Dinohenge"
 


 
Chromazuřivý Meč
Chromazuřivý Meč je hlavní zbraní Dino Zuřivých Strážců. Když je do jeho tlamy vložen Dino Zuřivý Klíč, získá Strážce schopnosti, nebo Bojové Brnění založené na vloženém Klíči. Když Strážci vloží své Dino Klíče mohou spustit konečný úder nazvaný Zuřivý Úder, který materializuje hlavu jejich Zordu, která se prokouše protivníkem. Po přivolání Zordu se Chromazuřivý Meč vkládá do konzole a umožňuje Strážcům pilotovat jejich Zord.

Poprvé viděn v "Destination Dinohenge"
 


 
Dino Dýka
Chromazuřivý Meč se může také proměnit na menší zbraň nazvanou Dino Dýka. Dino Dýku Strážci často používají jako zbraň k házení proti nepřátelům.

Poprvé viděna v "Destination Dinohenge"
 


 
Zuřivý Meč Prázdnoty
Zuřivý Meč Prázdnoty je hlavní zbraní Rytíře Prázdnoty. Hlacvním útokem Zuřivého Meče Prázdnoty je Sek Prázdnoty. Stejně jako Chromazuřivý Meč je schopný používat Dino Zuřivé Klíče k získání různých útoků a povolání Hengemenů.

Poprvé viděn v "Destination Dinohenge"
 


 
Zuřivý Štít Prázdnoty
Rytíř Prázdnoty používá Zuřivý Štít Prázdnoty jako obranu v boji.

Poprvé viděn v "Cut Off"
 

Mega Zuřivý Meč
Mega Zuřivý Meč je používán během bojů Megazordů. Používá se k poražení Sporixových Šelem pro vykonání konečných útoků jednotlivých formací Megazordů.

Poprvé viděn v "Sporix Unleashed"
 


 
Mosa Blaster
Mosa Blaster je transformační zařízení a primární zbraň Zlatého Strážce. Stejně jako u Chromazuřivého Meče lze do Mosa Blasteru vložit Dino Zuřivý Klíč a získat schopnosti, nebo Bojové Brnění založené na vloženém Klíči. Po přivolání Zordu se Mosa Blaster vkládá do konzole a umožňuje pilotovat Zord.

Poprvé viděn v "Storm Surge"
 


 
Mosa Čepel
Mosa Čepel je osobní zbraní Zlatého Strážce. I do Mosa Čepele se dá vložit Dino Zuřivý Klíč pro získání schopností založených na vloženém Klíči.

Poprvé viděna v "Storm Surge"
 


 
Zlatý Zuřivý Čepelový Blaster
Zlatý Zuřivý Čepelový Blaster je spojením Mosa Blasteru a Mosa Čepele. Po vložení Dino Zuřivého Klíče může Zlatý Strážce vykonat konečné útoky.

Poprvé viděn v "Storm Surge"
 


 
Dino Zuřivý Bojový Opasek
Dino Zuřivý Bojový Opasek je opasek na obleku Zlatého Dino Zuřivého Strážce. Obsahuje Mosa Dino Klíč, aby byl přístupný v boji.

Poprvé viděn v "Storm Surge"
 


 
Dinočaky
Dinočaky jsou speciální zbraní Červeného Strážce, které se používáním nabíjí energií potřebnou k doručení zničujícího útoku.

Poprvé viděny v "The Festival"
 


 
Dino Rytířský Morfér
Dino Rytířský Morfér je transformační zařízení potřebné k povolání Dino Rytířského Brnění. V boji slouží jako drápová zbraň a mohou do něj být vloženy až dva různé Dino Zuřivé Klíče pro vykonání kombinace různých útoků. Konečným útokem Dino Rytířského Morféru je Dino Rytířský Úder, kdy se Červený Dino Rytířský Strážce nabije energií a ve vývrtce udeří nepřítele plnou silou k jeho zničení. Tento útok spotřebovává spoustu energie a nemůže být použit dvakrát za sebou. Dino Rytířský Morfér byl nejprve nalezen Tarrickem, který ho použil k vytvoření brnění Rytíře Prázdnoty.

Poprvé viděn v "The Hunt"
 


 
Dino Mistrovský Meč
Dino Mistrovský Meč byl dán Strážcům Zelenou Morfovací Mistryní, aby byli schopni bojovat s Lordem Zeddem. Vzdáleně připomíná Chromazuřivý Meč a stejně jako on může využívat síly Dino Zuřivých Klíčů. Umožňuje také přístup k Dino Mistrovskému Módu. Při vložení Dino Zuřivého Klíče získá uživatel plnou sílu svého Zordu a může vykonet extrémně mocný útok zakončený hlavou Zordu. Má také schopnost spojit sílu všech Zordů a vykonat útok, který zničí jakéhokoliv protivníka, ale za cenu života svého uživatele.

Poprvé viděn v "Morphin Master"