Strážci
Zayto
Ollie
Amelia
Izzy
Javi
Aiyon
Tarrick

Zordy
Dino Zuřivý Megazord
Dimetro Ohnivý Zord
Mosa Břitvový Zord
Raptor Kosmický Zord
Pacha Drtivý Zord
Ptera Mrazivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Zuřivé Klíče
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Rodina Prázdnoty
Lord Zedd
Sporixové Šelmy


Sporixové Šelmy
Sporixové Šelmy byly vytvořeny před 65 milióny lety na planetě Rafkon tamní vládou, která doufala, že je použijí jako zbraně před blížícím se zlem. Když byly vypuštěny, zničily Rafkon a zaměřily se na Zemi. Sporixové před vylíhnutím mají podobu slizových vajíček, když se vylíhnou vznikne Sporixová Šelma schopná vyrůst do obřích rozměrů. Po zničení se vrátí so podoby Sporixe, který se nedá zničit a musí být uvězněn.
 

 
Šokroh
Šokroh se vylíhl jako první poté, co byli všichni Sporixové vypuštěni z trezoru v Dinohenge. Byl ihned najat Rytířem Prázdnoty, aby mu pomohl najít Sporixe, ale nemohl, protože Rytíř Prázdnoty nechal svůj skener v Dinohenge. Později je poslán k přehradě, aby naverboval Sliz poté, co se vylíhla, aby získali zpět jeho skener od Doktorky Akany a bojovali se Strážci s armádou Hengemenů. Když vybuchne Doktorčin dron, je zahnán do města, vyroste a je zničen T-Rex Šampión Zordem v Bojovém Módu. Jeho Sporixe vezme Rytíř Prázdnoty a umístí ho do svého stroje. Šokroh je později součástí Sporixové armády Královny Prázdnoty, která napadne Borový Hřbet. Spojí se s Bordelem a Rychlotrnem, ale je znovu zničen Strážci. Jeho Sporix se poté spojí s ostatní k vytvoření Nemesis Šelmy.

"Destination Dinohenge", "Sporix Unleashed" & "The Truth"
 


 

Zmijera
Zmijera se vylíhla na staveništi poblíž J-Borg. Strážci s ní bojují a Zayto je zmražen jejími očními paprsky a Ollie a Amelia se s ní snaží bojovat naslepo, než se stáhne se Slizem. Později se vrátí do Borového Hřbetu, aby se Slizem vysílala své Oční Paprsky po celém městě, aby zmrazila všechny Strážce. Nicméně Zayto je schopen s ní bojovat se zavázanýma očima s pomocí Sonického Dino Klíče. Zničí její počítač a všechny osvobodí. Vyroste a bojuje se Zordy, než je zničena Dino Zuřivým Megazordem. Jejího Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge.

"Lost Signal"
 


 
Draknarok
Draknarok byl nalezen Slizem a použit, aby asistoval Boomtowerovi v získání Nefritového Orbu z muzea. Když Boomtower ustoupí z boje, Draknarok bojuje se Strážci, vyroste, ale je zničen Dino Zuřivým Megazordem. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge.

"New Recruits"


 
Solanka
Solanka se vylíhne v parku, kam dorazí Strážci a bojují s ním, se Slizem a Boomtowerem. Později se vrátí do města a vyroste, aby rozptýlil Strážce, než Boomtower umístí bombu ke zničení Tygřího Drápového Zordu. Úspešně přemůže Dino zuřivý Megazord, ale nakonec je zničen Dino Zuřivým Megazordem v Drápové Formaci. Jeho Sporixe vezme Boomtower a umístí ho do stroje Rytíře Prázdnoty. Solanka je později oživen Readémonem spolu s Wolfgangem, aby zajali Strážce pro Rytíře prázdnoty. Bojuje s Modrým Strážcem a je zničen dvakrát. Je oživen potřetí a bojuje s Lordem Zeddem, když uniknde z Límce Poddajnosti, poté vyroste a je zničen Dino Zuřivým Megazordem v Mečové Formaci.

"Winning Attitude" & "Old Foes"
 


 
Drtibalvan
Drtibalvan se vylíhne v parku a bojuje s Růžovou Strážkyní a poté se zbytkem Strážců Vesmíru. Po T-Rex Úderu se stáhne se Slizem s ukradeným Morférem Růžové Strážkyně. Drtibalvan je poté poslán do města, aby vylákal Strážce z Dinohenge, aby se tam mohl teleportovat Boomtower a ukradl jejich Sporixe. Když Boomtower a Amelia dorazí do boje, vyroste a je zničen Dino Zuřivým Megazordem v Kladivové Formaci. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge.

"Superstition Strikes"
 


 


 

Zkázohad
Zkázohad je viděn, jak bojuje a je zničen Dino Zuřivým Megazordem v Mečové Formaci. Jeho Sporixe vezme Sliz a umístí ho do stroje Rytíře Prázdnoty. Později se vylíhne, když ho Santaura vyndá ze stroje. Rytíř Prázdnoty ho použije jako extra sílu, aby zabránil Strážcům zničit Rušič Zordů, bojuje se Strážci a Ollie ho uspí, aby mu zabránil vyrůst. Nakonec se probudí a má zabránit Strážcům osvobodit Ptera Mrazivý Zord, ale je zničen Černým Strážcem v Drtivém Bojovém Brnění. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge.

"Unexpected Guest" & "Jam Session"


 

Wolfgang
Wolfgang je Sporixová Šelma, která používá své sonické vytí k rozložení Dino Zuřivého Megazordu. Později je poslán, aby zajal Micka, když Rytíř Prázdnoty zjistí, že Nexus Prizma je na Zemi. Selže a bojuje se Strážci a svým vytím rozloží Posilující Rukávy Strážců. Je poslán s Boomtowerem, aby získal Nexus Prizma, Mick mu dá kapsli proti vytí a ztratí svůj hlas. Vyroste, ale je zničen Dino Zuřivým Megazordem ve Válečné Formaci. Wolfgang je později oživen Readémonem spolu se Solankou, aby zajali Strážce pro Rytíře prázdnoty. Bojuje s Modrým Strážcem a je zničen dvakrát. Je oživen potřetí a bojuje s Lordem Zeddem, když uniknde z Límce Poddajnosti, poté vyroste a je zničen Dino Zuřivým Megazordem v Mečové Formaci.

"Unexpected Guest" & "Old Foes"
 


 
Kohoutafa
Kohoutafa doprovází Rytíře Prázdnoty při vypuštění balónu s rušičem, který brání Strážcům komunikovat a teleportovat se. Doprovází ho také při sbírání Sporixů po městě, než Strážci zničí rušič. Krátce bojuje se Strážci než vyroste. Je zničen Dino Zuřivým Megazordem ve Válečné Formaci. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge. Kohoutafa je později součástí Sporixové armády Královny Prázdnoty, která napadne Borový Hřbet. Spojí se s Vrakáčem, Kamenným Trojčetem a Rázotopem, ale je zničen Orriou. Jeho Sporix se poté spojí s ostatní k vytvoření Nemesis Šelmy.

"Cut Off", "Phoning Home" & "The Invasion"


 
Hrobkyně
Hrobkyně je poslána do McClearyho Vily, aby tam našla cenný předmět. Je nalezena Amelií a bojuje se Strážci. Použije na ně svůj Náladový Paprsek a znásobí tak jejich emoce než se Slizem ustoupí zpět do Oblasti 62. Později je poslána zpět do města a znovu na Strážce použije Náladový Paprsek, ale je poražen Růžovou Strážkyní s nově objeveným Ohnivým Bojovým Brněním. Vyroste, ale je zničena T-Rex Ohnivým Megazordem. Jejího Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge. Hrobkyně je později součástí Sporixové armády Královny Prázdnoty, která napadne Borový Hřbet. Spojí se s Cukroranem a Bitjekem, ale je zničena Rafkonskými Válečníky. Její Sporix se poté spojí s ostatní k vytvoření Nemesis Šelmy.

"McScary Manor" & "The Truth"
 


 
Mlhotura
Mlhotura se vylíhne v parku a je najat Zmijozelem a Slizem, když hacknou Horkou Linku, aby našli Sporixe, které lidi nahlásí. Později bojuje se Strážci, ale pomocí své mlhy se stáhne. Později použije svou mlhu, aby Zmijozel zajal Adriana. Je použit jako pomocná síla při výměně Adriana za Sporixe. Bojuje se Strážci a vyroste a je zničen T-Rex Ohnivým Megazordem. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge. Mlhotura je později součástí Sporixové armády Královny Prázdnoty, která napadne Borový Hřbet. Střeží s Vlnomérou Královnu Prázdnoty a skoro porazí Orriu, dokud ji nezachrání děda, který je težce zraněn. Je zničen společnými silami Strážců a Rafkonských Válečníků. Jeho Sporix se poté spojí s ostatní k vytvoření Nemesis Šelmy.

"Super Hotshot", "The Matchmaker" & "The Invasion"
 

Vlnoméra
Vlnoméra se vylíhne poblíž přístavu a bojuje se Strážci svými vodními elementálními silami a stáhne se, když Červený Strážce použije Ohnivé Bojové Brnění. Později je naverbován Zmijozelem a Slizem, aby bojoval se Strážci zatímco Zmijozel použije ponorkový dron Doktorky Akany k vytažení neznámého objektu na pobřeží. Díky svým mocným vodním schopnostem je schopen přemoct Strážce, dokud se do boje nepřidá Zlatý Strážce a zničí Vlnoméru Elektro Zuřivým Paprskem. Jeho Sporixe vezmou Strážci a umístí ho zpět do trezoru v Dinohenge. Vlnoméra je později součástí Sporixové armády Královny Prázdnoty, která napadne Borový Hřbet. Střeží s Mlhoturou Královnu Prázdnoty, ale je zničen společnými silami Strážců a Rafkonských Válečníků. Jeho Sporix se poté spojí s ostatní k vytvoření Nemesis Šelmy.

"Storm Surge" & "The Invasion"