Strážci
Zayto
Ollie
Amelia
Izzy
Javi
Aiyon
Tarrick

Zordy
Dino Zuřivý Megazord
Dimetro Ohnivý Zord
Mosa Břitvový Zord
Raptor Kosmický Zord
Pacha Drtivý Zord
Ptera Mrazivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Zuřivé Klíče
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Rodina Prázdnoty
Lord Zedd
Sporixové Šelmy 

Santaura/Královna Prázdnoty
Santaura je Rafkoňanka, která přiletěla na Zemi se svým manželem, Tarrickem, a jejich dcerou, aby nasbírali zásoby a pomohli znovu postavit Rafkon. Havarovali a stali se vězni v Oblasti 62, dokud exploze v laboratoři nezpůsobila, že si myslela, že o svou dceru přišla a byla těžce zraněna. Poté byla Tarrickem umístěna do stázového modulu, který se ji pokusil vyléčit sílou Sporixů. Nakonec uspěl, ale Santaura se změnila a chtěla, aby lidstvo trpělo za ztrátu její dcery, posílila se silou Sporixů a stala se Královnou Prázdnoty. Převzala velení v Oblasti 62. Přesvědčovaní jejího manžela, aby odletěli ze Země nikam nevedlo, byl zajat a násilím proměněn v Krále Prázdnoty. Královna Prázdnoty nakonec dosáhla svého plánu, získala všechny Sporixe a použila je, aby napadli město a později jako kuklu kolem svého těla, aby vytvořila bytost známou jako Nemesis Šelma, aby zničila lidstvo. Její plán byl zastaven, když se Zayto obětoval a pomocí Dino Mistrovského Meče zničil Nemesis Šelmu. Poté se pokusila zabít zbytek Strážců, dokud jí její dcera pomocí telepatie neukázala pravdu a neosvobodila ji od zlé energie a proměnila ji zpátky. Když byla její rodina znovu pohromadě, zrenovovala Oblast 62 a znovu čekala další dceru.

Poprvé viděna v "Unexpected Guest"
 


 
Tarrick/Král Prázdnoty
Tarrick byl zajat Královnou Prázdnoty a byl uvězněn ve Sporixovém stroji a naplněn jeho energií, což mu vymylo mozek a proměnilo ho v Krále Prázdnoty. Poté, co Král Prázdnoty úspěšně získal všechny Sporixe pro Královnu Prázdnoty, když se vloupal do Dinohenge vrtákem, telepaticky zjistil, že Amelia je jeho dlouho ztracená dcera a osvobodil se z vlivu Sporixů a proměnil se zpět v Tarricka. Poté, co se jeho dcera dostane ke Královně Prázdnoty, všichni se znovu setkají jako rodina, renovují Oblast 62 a čekají se Santaurou další dítě.

Poprvé viděn v "The Copycat"
 


 
Sliz
Sliz je Sporixová Šelma, která má schopnost proměnit se ve sliz a zase se znovu zformovat, což ji činí téměř nezničitelnou. Sliz se přidá k Rytíři Prázdnoty a pomáhá mu hledat nevylíhnuté Sporixe a získávat informace o Strážcích. Při únosu Doktorky Akany byla uvězněna v Temné Dimenzi se Zmijozelem, ale unikli a na Vánoce ukradli Santův skicák k vytvoření vlastního monstra. Když se zjistí, že Rytíř Prázdnoty přežil, vrátí se do jeho služeb a později slouží Královně Prázdnoty, když převezme Oblast 62. Na chvíli je proměněna v člověka, ale po zničení Sporixové Šelmy se promění zpět. Poté, co Královna Prázdnoty získá všechny Sporixe, je Sliz vtažena do kukly, která se stane Nemesis Šelmou, dokud není zničena Červeným Strážcem a protože se Sliz schová pod kámen, je poslední volnou a žijící Sporixovou Šelmou. Znovu se setká se Zmijozelem, vezme na sebe lidskou podobu a jezdí po světě v kouzelném cirkuse.

Poprvé viděna v "Sporix Unleashed"
 


 
Boomtower
Boomtower je robotický generá vytvořený Rytířem Prázdnoty, aby získal Nefritový Orb z muzea, aby se stal silnějším. Nicméně selže a Nefritový Orb ukrývající Dino Zuřivé Klíče stvoří dva nové Strážce. Když se nemohl dočkat svého posílení, ukradl Sporixe ze stroje, aby bojoval se Strážci. Boomtower byl chycen Rytířem a donucen se stáhnout, než ho přesvědčil, aby mohl použít Sporixe pro boj se Strážci. Vyroste a je těžce poškozen Špicovou Formací Dino Zuřivého Megazordu a teleportuje se pryč. Později se pro Rytíře Prázdnoty snaží získat Nexus Prizma, vyroste, ale je zničen Válečnou Formací Megazordu. Boomtower je později oživen Readémonem a jsou mu dány dělové koule, aby rozptýlil Strážce, než Rytíř Prázdnoty ukradne vybavení Doktorky Akany v Dinohenge. Vyroste díky Sporixovi, kterého ukradl Zmijozelovi, ale je znovu zničen Mosa Stínovým Megazordem. Boomtower je podruhé oživen a bojuje se Strážci, ale po dobrém boji je Boomtower zničen potřetí spojeným Dino Zuřivým Útokem.

Poprvé viděn v "New Recruits"
 


 
Zmijozel
Slyther je robotický generál vytvořený Slizem, který má schopnost měnit se v kohokoliv. Zamaskoval se jako Rafkoňanka Arla, aby získal Sporixe z Dinohenge. Jeho plán je odhalen, zamaskuje se jako Kohoutafa, vyroste, ale je poražen Válečnou Formací Megazordu a jeho paměť je vymazána. Zmijozel používá své maskovací schopnosti při každé další příležitosti a snaží se podvést Strážce. Při pokusu unést Doktorku Akanu, spadne do portálu do Temné Dimenze, kde je se Slizem uvězněn. Unikne a vrátí se na Vánoce a ukradne Santův skicák k vytvoření vlastního monstra. Když se zjistí, že Rytíř Prázdnoty přežil, vrátí se do jeho služeb a později slouží Královně Prázdnoty, když převezme Oblast 62. Během jejího posledního útoku má za úkol střežit Oblast 62 a bojuje s Amelií, když se pokouší dostat dovnitř, aby odhalila totožnost svých rodičů. Když dorazí ostatní Strážci, stáhne se a skrývá, když jsou Královna a ostatní Sporixové poraženi. Později se zamaskuje jako Doktror Zmij a spolu se Slizem otevřou Kouzelný Houbový Cirkus.

Poprvé viděn v "Phoning Home"
 


 
Vrakáč
Vrakáč je robotický generál vytvořený Rytířem Prázdnoty a Zmijozelem z ukradených částí lodí. Byl poslán do Borového Hřbetu se Slizem, aby našel Mosa Břitvový Zord a zničil ho. Poté, co vyrostl, zdálo se, že byl zničen Mosa Břitvovým Zordem v Bojovém Módu, ale později bylo odhaleno, že přežil a vrátil se do Oblasti 62, aby sloužil Rytíři Prázdnoty. Ukradl energetický lektvar a téměř se mu podařilo porazit Strážce, než byl rozsáhle poničen Dino Zuřivým Motocyklem. Později byl opraven a sloužil Rytíři Prázdnoty, později Královně Prázdnoty a plnil pro ně malé úkoly. Měl vést armádu Královny Prázdnoty, když vypustila všechny Sporixe, vyrostl, ale byl zničen Primálním Ultrazordem.

Poprvé viděn v "Ancient History"
 


 
Okodrhel
Snageye je robotický generál vytvořený Královnou Prázdnoty, aby lovil Strážce a uvěznil je. Úspěšně zajal všechny Strážce, dokud Rytíř Prázdnoty neosvobodil Zayta. Tarrick poté dal Zaytovi Dino Rytířský Morfér a Zayto zničil Okodrhela Dino Rytířskýmm Úderem.

Poprvé viděn v "The Hunt"
 


 
Okonul
Okonul je robotický generál vytvořený Scrozzlem z plánů Okodrhela. Poprvé byl použit, aby bojoval se Strážci spolu se Sizzurajem a Boomblasterem na Rafkonu, zatímco se Lord Zedd pokoušel získat Sporixový Generátor, ale byl zmražen Mrazivým Zuřivým Paprskem Modrého Strážce. Nakonec roztál a bojoval se Strážci na Zemi, zatímco se Lord Zedd pokoušel aktivovat Sporixový Generátor, ale ustoupil s Králem Prázdnoty poté, co byl Boomblaster zničen Zlatým Strážcem. Okonulovi byl později dán Sporixový Blaster, aby proměnil Strážce ve zlé a podařilo se mu to u Javiho a Izzy, než byl Blaster zničen. Později byl poslán, aby rozptýlil Strážce spolu s Klepetožerem, zatímco Král Prázdnoty použije ukradený vrták, aby se dostal do Dinohenge. Podařilo se mu je rozptýlit, ale byl zničen T-Rex Mistrovským Úderem Červeného Strážce.

Poprvé viděn v "Rafkon Revealed"
 


 
Readémon
Readémon je nekromant, který oživil Lorda Zedda a přicestoval na Zemi, aby získal Sporixe. Spojil se s Rytířem Prázdnoty a oživil Solanku a Wolfganga, aby mu pomohli zajmout Strážce výměnou za Sporixe. Poté, co byl Lord Zedd propuštěn z jeho moci a selhal při zajetí Strážců, byl Readémon umístěn do cely v Oblasti 62, dokud Rytíř Prázdnoty znovu nepotřeboval jeho oživovací schopnosti výměnou za jeho svobodu. Nejdříve oživil Boomtowera, aby roztpýlil Strážce, zatímco Rytíř Prázdnoty ukradl vybavení Doktorky Akany v Dinohenge. Jeho dalším úkolem bylo zajmout Doktorku Akanu a uvěznit ji se Slizem a Zmijozelem v Temné Dimenzi. Když tam sám odcestoval, byl sledován Červeným Strážcem a zničen T-Rex Kosmickým Megazordem.

Poprvé viděn v "Old Foes"
 


 
Hengemeni
Hengemeni byli původně používáni Rytíři Rafkonu, později sloužili jako stráže v Dinohenge, aby dohlíželi na Zayta a Solon a mohli být ovládáni Dino Zuřivým Klíčem. Když Rytíř Prázdnoty napadl Dinohenge, získal Klíč a převzal kontrolu nad touto armádou. V boji používají šíty a kopí. Po porážce Sporixů je jejich osud neznámý, ale nejspíše byli vráceni Strážcům.

Poprvé viděni v "Destination Dinohenge"


 

Pavoučí Monstrum
Pavoučí monstrum bylo vytvořeno Zmijozelem pomocí Santa Clausova kouzelného skicáku, aby bojovalo se Strážci, ale bylo zničené Fúzním Ultrazordem.

Poprvé viděno v "Secret Santa"