Strážci
Zayto
Ollie
Amelia
Izzy
Javi
Aiyon
Tarrick

Zordy
Dino Zuřivý Megazord
Dimetro Ohnivý Zord
Mosa Břitvový Zord
Raptor Kosmický Zord
Pacha Drtivý Zord
Ptera Mrazivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Zuřivé Klíče
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Rodina Prázdnoty
Lord Zedd
Sporixové Šelmy

Celé jméno: Aiyon
Označení Strážce: Zlatý Dino Zuřivý Strážce
Zbraně: Mosa Blaster, Mosa Čepel, Mega Zuřivý Meč, Dino Mistrovský Meč
Příslušenství: Dino Zuřivé Klíče a Bojový Opasek, Bojová Brnění
Zordy: Mosa Břitvový Zord
 
A