Strážci
Zayto
Ollie
Amelia
Izzy
Javi
Aiyon
Tarrick

Zordy
Dino Zuřivý Megazord
Dimetro Ohnivý Zord
Mosa Břitvový Zord
Raptor Kosmický Zord
Pacha Drtivý Zord
Ptera Mrazivý Zord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Dino Zuřivé Klíče
Módy Strážců
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Rodina Prázdnoty
Lord Zedd
Sporixové Šelmy


T-Rex Šampion Zord
T-Rex Šampion Zord je osobním Zordem Červeného Dino Zuřivého Strážce. Na ramenou má přidělané vrtáky a laserové zbraně. T-Rex Šampion Zord je také schopen střílet laserový paprsek ze své tlamy.

Poprvé viděn v "Sporix Unleashed"
 


 
T-Rex Šampion Zord - Bojový Mód
T-Rex Šampion Zord - Bojový Mód je spojením T-Rex Šampion Zordu a T-Rex Dino Klíče, který tvoří jeho hlavu. Transformuje se z důvodu zvýšené pohyblivosti oproti T-Rex Šampion Zordu. Bojový Mód je vybaven vrtáky na ramenou a laserovými zbraněmi na zápěstích. Primárními útoky T-Rex Šampion Zordu v Bojovém Módu jsou T-Rex Palba, kdy střílí rapidníé množství laserových paprsků a Ocasní Bič, kdy používá ocas připojený k levé ruce jako bič. Konečný útok T-Rex Šampion Zordu v Bojovém Módu je T-Rex Šampion Hryznutí, kdy spojí hlavu T-Rex Šampion Zordu, ramenní vrtáky a jeden ze zápěstních blasterů do zbraně jménem T-Rex Pěst, která se připojí k pravé ruce a dokáže vytvořit devastující hryzavý útok. Tvoří tělo většiny formací Megazordů.

Poprvé viděn v "Sporix Unleashed"

Dino Zuřivý Megazord
Dino Zuřivý Megazord je osobním Megazordem Dino Zuřivých Strážců. Spojuje T-Rex Šampion Zord v Bojovém Módu, Tricera Mečový Zord, Ankylo Kladivový Zord, které tvoří jeho ruce a T-Rex Dino Klíč, který tvoří hlavu. Megazord může prohazovat své části se zbraněmi. Konečný útok Dino Zuřivého Megazordu je Mega Sek, který používá mocné energetické seknutí čepelí Tricera Mečového Zordu.

Poprvé viděna v "Lost Signal"
 

Tricera Mečový Zord
Tricera Mečový Zord je osobním Zordem Modrého Dino Zuřivého Strážce. Má dlouhý Meč na místě nosního rohu a tvoří pravou ruku Dino Zuřivého Megazordu.

Poprvé viděn v "Lost Signal"
 

Dino Zuřivý Megazord - Mečová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Mečová Formace je rekonfigurací tří primárních Zordů. Tricera Mečový Zord poskytuje brnění Dino Zuřivého Megazordu a Tricera Dino Klíč tvoří jeho hlavu. Ruční Meč zůstává na stejném místě a je na něj směřována většina útoků. Konečným útokem je Mega Sek, kdy nabije rohy na ruce a hrudi modrými blesky a protáhne je k propíchnutí Sporixové Šelmy.

Poprvé viděna v "Unexpected Guest"
 

Ankylo Kladivový Zord
Ankylo Kladivový Zord je osobním Zordem Růžového Dino Zuřivého Strážce. Na ocase má přidělané kladivo, které používá ke svým útokům.

Poprvé viděn v "Lost Signal"
 

Dino Zuřivý Megazord - Kladivová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Kladivová Formace je rekonfigurací tří primárních Zordů. Ankylo Kladivový Zord poskytuje brnění Dino Zuřivého Megazordu a Ankylo Dino Klíč tvoří jeho hlavu. K levé ruce má přidělané kladivo Ankylo Kladivového Zordu a v boji útočí brutální sílou. Jeho konečným útokem je Mega Kladivový Úder, kdy zvětší velikost svého Kladiva a rozmáčkne Sporixové Šelmy.

Poprvé viděna v "Superstition Strikes"
 

Tygří Drápový Zord
Tygří Drápový Zord je osobním Zordem Zeleného Dino Zuřivého Strážce. V boji používá zuby, drápy a kopí připevněné k jeho pravému boku.

Poprvé viděn v "Winning Attitude"
 


 

Dino Zuřivý Megazord - Drápová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Drápová Formace je spojením Dino Zuřivého Megazordu, Tygřího Drápového Zordu tvořícího brnění a Tygřího Dino Klíče tvořícího hlavu. Nosí Kopí Tygřího Drápového Zordu a pohybuje se velmi rychle k přemožení i těch nejrychlejších Sporixových Šelem. Má také Tryskové Posílení, kde mu raketové části Tygřího Drápového Zordu dodávají ještě větší rychlost. Jeho konečný útok je Tygří Mega Sek, kdy nabije své Kopí zelenou energií, vyskočí do vzduchu rozsekne Sporixovou Šelmu.

Poprvé viděna v "Winning Attitude"

 

Stego Špicový Zord
Stego Špicový Zord je osobním Zordem Černého Dino Zuřivého Strážce. Na zádech má Špice, které se vystřelují jako rakety k bombardování nepřátel.

Poprvé viděn v "Stego Search"
 

Dino Zuřivý Megazord - Špicová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Špicová Formace je spojením Dino Zuřivého Megazordu, Stego Špicového Zordu tvořícího brnění a Stego Dino Klíče tvořícího hlavu. Nosí dvě Palice tvořené nohami Stego Špicového Zordu. Z jeho částí může také vytvořit nezničitelný Štít a na daleké útoky může vystřelit salvu Mega Špicí ze svého brnění. Tato Formace má ohromnou sílu. Jeho konečným útokem jsou Stego Mega Údery, kdy nabije své Palice a vypustí několik energetických výbuchů ke zničení Sporixové Šelmy.

Poprvé viděna v "Stego Search"
 

Dino Zuřivý Megazord - Válečná Formace
Dino Zuřivý Megazord - Válečná Formace je spojením pěti Zordů a T-Rex Dino Klíče. Jeho základní útoky zahrnují Hryzavý Paprsek, energetický ohnivý výbuch vypouštěný z tlamy T-Rex Šampion Zordu, Dvojitý Dino Sek, Tygří Sek, Ankylo Paprsek, růžový laserový paprsek střílený z děla na Ankylo Kladivovém Zordu a Stego Vrták. Jeho konečným útokem je Dino Mega Sek, kde spustí projekce Mečové, Kladivové, Drápové a Špicové Formace a vypustí několik energetických Seků a zničí Sporixovou Šelmu. Jeho druhým konečným útokem je Dino Mega Paprsek, kdy vystřelí laserové paprsky z hlavních komponentů Zordů.

Poprvé viděna v "Unexpected Guest"
 

Dino Zuřivý Megazord - Válečná Špicová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Válečná Špicová je alternativní formou Válečné Formace. Je spojením pěti Zordů a Stego Dino Klíče. Jeho útoky zahnují bumerangový úder ocasem Tygřího Drápového Zordu, seknutí čepele Mečového Zordu, úder kladiva Kladivového Zordu a útok Stego Vrtáku. Jeho konečným útokem je Dvojitý Dino Sek, kde Megazord spojí energii všech Zordů do Meče Tricera Zordu a čtyřbarevným energetickým sekem zničí Sporixovou Šelmu.

Poprvé viděna v "Wishful Thinking"
 

Dino Zuřivý Megazord - Válečná Mečová Formace
Dino Zuřivý Megazord - Válečná Mečová Formace je alternativní formací Válečné Formace a spojením pěti Zordů a Tricera Dino Klíče.

Poprvé viděna v "The Invasion"