Strážci
Andros
T.J.
Carlos
Ashley
Cassie
Zhane

Zordy
Astro Megazord
Delta Megazord
Mega Vozidla
Mega Křídlo

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci

Protivníci
Psycho Strážci
Monstra 

Astro Morfér
Astro Morfér je zápěstní Morfér vyvinutý na KO-35. Jedná se o první multifunkční Morfér, který může povolávat vozidla a Zordy pomocí 3-místných kombinací na číselné klávesnici. Slouží také k teleportování a kounikaci s ostatními Strážci.

3-3-5: Morfování
2-5-9: Povolá Galaktický Kluzák
7-6-1: Povolá Mega Tank
1-0-8: Navazání spojení s D.E.C.A.
5-4-1: Povolá Astro Megazord
0: Teleportuje Strážce na poslední známé místo

Poprvé viděn v "From Out of Nowhere, část 2"

 
Komunikátor
Billy vytvořil komunikátory, aby když je třeba mohli Strážci kontaktovat Velín nebo jeden druhého. Komunikátory se také napojili na teleportační jednotku Velína, což umožňuje Strážcům teleportovat se na jakékoliv místo.

Poprvé viděn v "Velká Pětka"

 
Astro Blaster
Astro Blaster je standartní zbraň Vesmírných Strážců. Astro Blaster je schopen rozdělit se na dvě menší zbraně, což umožní Strážcům bojovat se dvěmi zbraněmi místo jedný. Střílí modré paprsky a jediný zásah je schopný zničit Kvantrona. Astro Blaster se také může spojit s osobníma zbraněma Strážců ke zvýšení palebné síly. Když všechny spojené zbraně vystřelí najednou, vytvoří zlatou energetickou kouli ke zničení nepřítele.

Poprvé viděn v "From Out of Nowhere, část 1"
 

 
Spirálový Meč
Spirálový Meč je osobní zbraň Červeného Vesmírného Strážce. Je to tvarem vrtáková zbraň používaná jako meč schopný zasáhnout nepřítele energetickým seknutím. Může se spojit s Astro Blasterem pro zvýšení své síly. Když ho Andros povolá, materializuje se v červeném záblesku.

Poprvé viděn v "From Out of Nowhere, část 1"

Lunární Kopí
Lunární Kopí je osobní zbraň Černého Vesmírného Strážce. Jeho název pochází z konce, který připomíná měsíc a Černý Strážce ho používá k zachycení a zahození nepřátel. Ke zničení monstra ho lze také použít k dvojitému seknutí. Může se spojit s Astro Blasterem pro extra sílu.

Poprvé viděno v "From Out of Nowhere, část 2"
 


 
Astro Sekera
Astro Sekera je osobní zbraň Modrého Vesmírného Strážce. Po spojení s Astro Blasterem funguje jako posílený Blaster.

Poprvé viděna v "From Out of Nowhere, část 2"

 
Hvězdný Prak
Hvězdný Prak je osobní zbraň Žluté Vesmírné Strážkyně. Je to prak, který střílí energetické paprsky s velkou rychlostí. Pro zvýšení účinnosti se může spojit s Astro Blasterem.

Poprvé viděn v "From Out of Nowhere, část 2"

 
Satelitní Ochromitel
Satelitní Ochromitel je osobní zbraň Růžové Vesmírné Strážkyně. Tvarem připomíná miniaturní satelitní talíř. Střílí růžové energetické kruhy, které ochromí nepřítele. Může být také použit ve spojení s helmou Strážce k vystopování neviditelných nepřátel a také se může spojit s Astro Blasterem ke zvýšení palebné síly.

Poprvé viděn v "From Out of Nowhere, část 2"

 
Spirálový Meč v Posíleném Módu
Spirálový Meč spojený s Astro Blasterem se může přepnout do Posíleného Módu a stane se z něj zbraň na dlouhou vzdálenost, která na své protivníky střílí laserové paprsky. Nejčastěji je používán spolu s Kvadroblasterem pro dvojitý konečný útok, kdy vystřelí zlatou energetickou kouli ke zničení nepřítele.

Poprvé viděn v "Save Our Ship"

Kvadroblaster
Tato kombinace Lunárního Kopí, Astro Sekery, Hvězdného Praku a Satelitního Ochromitele byla držena Černým Vesmírným Strážcem a střílela destruktivní kouli energie. Nejčastěji je používán společně se Spirálovým Mečem v Posíleném Módu.

Poprvé viděn v "A Ranger Among Thieves"
 


 
Digimorfér
Digimorfér je osobním Morférem Stříbrného Strážce. Jedná se o první Morfér v podobě mobilního telefonu. Stejně jako u Astro Morféru má další využití pomocích číselných kódů a slouží také ke komunikaci s ostatními Strážci.

2-5-8-0: Umožňuje uživateli morfovat
2-5-9: Povolává Stříbrocykl

Poprvé viděn v "Survival of the Silver"

Super Stříbřizér
Super Stříbřizér je k ruce upevněná osobní zbraň Stříbrného Vesmírného Strážce, která má mód meče a mód blasteru. Ke zničení monstra ho Stříbrný Strážce dobije na maximum a po stisknutí spouště vystřelá velkou dávku energetických střel. Poté přepne na mód meče a zasadí mocný energetický sek.

Poprvé viděn v "Survival of the Silver"
 

Bojový Morfér
Bojový Morfér je speciální zápěstní Morfér Červeného Strážce, který má 3 základní funkce.

01: Aktivuje energetické údery s červenou energií zvýšující sílu úderů
02: Aktivuje laserový paprsek sloužící k prořezání se čímkoliv, nebo k omráčení nepřátel
03: Aktivuje Bojové Brnění, které zaručuje Červenému Strážci obrněný bojový oblek vybavený raketometem a schopností létat

Bojový Morfér může být také použit k ovládání Delta Megazordu hlasem a když Červený Strážce umístí Morfér do speciální panelu Astro Megazordu, aktivuje kombinaci Astro Delta Megazordu.

Poprvé viděn v "The Delta Discovery"
 


 
Červené Bojové Brnění
Červené Bojové Brnění je používáno Androsem, aby ho proměnilo v Červeného Bojového Strážce. Aktivuje se stisknutím tlačítka 03 na Bojovém Morféru. Červené Bojové Brnění obsahuje obrněný oblek a okřídlený batoh, který mu umožňuje létat a střílet rakety. Červené Bojové Brnění má také magnetické schopnosti a může vytvářet silové pole k ochraně Červeného Strážce.

Poprvé viděno v "Mission to Secret City"