Strážci
Alex
Wes
Lucas
Trip
Katie
Jen
Eric

Zordy
Časoví Letci
Stín Času
K-Rex
Transwarp

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Mutanti 

Chrono Morfér
Chrono Morféry byly vytvořeny jednotkou bojující proti kriminalitě v budoucnosti, Sílou Času. Uzamknou se na uživatelovu DNA, takže pouze oni, nebo někdo, jehož DNA se dostatečně blíží k nositeli ho může použít k morfování v Časového Strážce. Chrono Morfér může také zobrazit holografické obrazy, jako když se komunikuje s jiným Strážcem.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"
 

 
Odznak Síly Času
Každý důstojník Síly Času má svůj vlastní odznak Síly Času, aby se identifikovali jako ochránci zákona kriminálníkovi, kterého zatýkají.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"

 
Chrono Blaster
Každý důstojník Síly Času je vybaven Chrono Blasterem, standartní zbraní pro organizaci bojující s kriminalitou z budoucnosti.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"
 

 
Chrono Meče
Každý Strážce nosí dva Chrono Meče, které se mohou spojit do kopí. Chrono Meče jsou vybaveny různobarevnou špičkou. Mohou zobrazit energii a jsou používány k časovému útoku.

Poprvé viděny v "Force from the Future, část 1"

V Zbraně
Každý Strážce může povolat svou vlastní V Zbraň. I když jsou nejčastěji nastaveny k omráčení, jsou také schopné zabít.

Poprvé viděny v
"A Blue Streak"
 

Vortex Blaster
Všechy V Zbraně se spojí k utvoření Vortex Blasteru, který může doručit silný paprsek schopný srazit nebo zmrazit oponenta.

Poprvé viděn v "A Blue Streak"
 

Elektro Posilovač
K poražení sil absorbujícího mutanta Trip vynalezl Elektro Posilovač. Ke složení Elektro Posilovače se části přidají k Chrono Meči a udělají z něj pušku.

Poprvé viděn v "Uniquely Trip"
 


 
Kvantový Morfér
Eric používá Kvantový Morfér, aby morfoval v Kvantového Strážce a kontroloval K-Rexe. Když byl K-Rex ztracen v čase, byl s ním ztracen i Kvantový Morfér. Při ochraňování archaelogické vykopávky jako jeden ze Stříbrných Ochránců, Eric získal vykopaný Kvantový Kontrolní Box, která se přetvořil okolo jeho ruky jako Kvantový Morfér.

Poprvé viděn v "The Quantum Quest"

 
Kvantový Obránce
Speciální zbraň Kvantového Strážce se transformuje z pistole do meče.

Poprvé viděn v "The Quantum Quest"

 
Mega Bojové Brnění
Při boji proti monstru, které převzalo kontrolu nad K-Rexem, Eric dostal záhadné vysílání od stejného muže, který poslal Stín Času a instruoval ho k povolání Mega Bojového Brnění. Brnění obsahuje hrudní štítování, hledí, kolečkové brusle a oddělitelná křídla, které také slouží jako Blaster a Meč. Brnění mu umožňuje létat a přivolat obrovský energetický meč, který dá k ledu i mutanty obří velikosti.

Poprvé viděno v "Quantum Secrets"

 
Červený Bojový Válečník
Černý rytíř porazil Bílého rytíře a ukradl mu záhadnou krabičku, která může být otevřena pouze někým s ryzím srdcem. Černý rytíř se objevil ve Stříbrných Kopcích a terorizoval obyvatele a zanechal krabičku v jeskyni střeženou drakem. Wes nalezl jeskyni, porazil draka a otevřel krabičku, která odhalila Bojový Oheň, který mu dal síly Bojového Válečníka. Jako Červený Bojový Válečník Wes získá hrudní brnění, obrněnou helmu a boty. Je také vybaven gigantickým zlatým mečem, který v žáru poráží oponenty.

Poprvé viděn v "Beware the Knight"