Strážci
Alex
Wes
Lucas
Trip
Katie
Jen
Eric

Zordy
Časoví Letci
Stín Času
K-Rex
Transwarp

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Mutanti 

Kryo Vězení
Po převzetí kryo vězení ho Ransik vzal sebou do roku 2001, kde ho použivá jako operační základnu. Vězení obsahuje několik mutantských kriminálníků čekajících na reanimaci, aby sloužili Ransikovi. Kryo vězení zůstalo neodhaleno v lesích Stříbrných Kopců.

Poprvé viděno v "Force from the Future, část 1"
 


 
Ransik
Uprchlík z roku 3000, Ransik odcestoval skrze čas, aby ovládl minulost. Ransik je nelítostný a mazaný a mezi jeho síly patří telekineze, teleportace, energetická projekce a schopnost vytahovat zbraně ze svého těla. Ransik byl vytvořen lidmi, které touží zničit. V budoucnosti se děti rodí v laboratořích s geny navrženými jejich rodiči. Ransik je produktem této manipulace, zrozen z nehody v laboratoři. Vyrůstal v podzemí, zavržen společností. Jako první mutant organizoval strany pro ostatní mutanty, aby vzali svět těm, kteří se bojí a nenávidí jeho druh.

Při prolézání temných částí města našel tři sochy, které byly vlastně uvěznění Orgové. Když měli stejný cíl jako on, zničit lidstvo, Ransik je osvobodil. Duchové Orgů zkopírovali jeho DNA a vytvořili si těla, což z nich udělalo Mutorgy. Výměnou za jejich svobodu Mutorgové dali Ransikovi schopnost vytahovat zbraně ze svého těla. Na ulici byl Ransik pokousán jedovatým mutantem známým jako Jedoznak. Sám a umírající Ransik byl přijat Dr. Fericksem, který vyvinul sérum, které Ransik musí brát, aby přežil. Ransik podrazil Dr. Ferickse, ukradl sérum a jeho technologii Kyklobotů a zdevastoval laboratoř. Dr. Fericks přežil explozi a stal se Fraxem. V boji proti Strážcům v roce 2001 byla zraněna Nadira, což Ransika přesvědčilo, že jeho nenávist k lidem musí skončit, protože na konci pouze způsobí více utrpení. Sám se vzdal Síle Času.

Rok po odsouzení byl Ransik povolán Sílou Času, aby jim pomohl proti nové hrozbě - Mutorgům. Souhlasil s pomocí a odcestoval s nimi do roku 2002, kde se Mutorgové spojili s Mistrem Orgem. Jak Mutorgové nabíjeli energetický paprsek, Ransik ho zblokoval, způsobil explozi, která zničila jejich mutantské polovičky, což umožňilo Strážcům porazit je. Exploze také zničila Ransikovu mutantskou půlku a udělala z něho úplného člověka.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"
 


 
Nadira
Nadira je Ransikova nepříjemná dcera, která miluje, když ji někdo říká, jak je krásná. Častěji utíká než bojuje, ale když je třeba může prodloužit své nehty a použít je jako zbraně a střílet paprsky, které se velmi hodí k jejímu obleku. Nadira je posedlá módou 21. století a pravidelně krade oblečení a šperky. Její osvobozený mutanti často slouží jejím materialistickým potřebám.

Když Nadira bojovala s Tripem v butiku, žena začala rodit. Trip donutil Nadiru, aby pomohla přivést dítě na svět a ona tak úspěšně udělala. Když držela dítě ve svých rukou, Nadira začala rozmýšlet o nenávidění lidí. Po rozhovoru s Fraxem byla inspirována ukončit nekonečný kruh nenávisti a od té doby se snaží přesvědčit Ransika, aby ukončil svou válku proti lidem. Pouze, když byla Nadira náhodou zraněna v boji, ji Ransik poslechl.

Po návratu z minulosti Nadiru čekalo více shovívavý trest za její zločiny. Byla dokonce uvězněna na krátkou dobu nebo umístěna do nějakého programu pro nápravu, protože začala pracovat s dětmi. Když se Ransik přidal ke Strážcům do minulosti, aby jim pomohl bojovat s Mutorgy, Nadira šla s ním.

Poprvé viděna v "Force from the Future, část 1"
 

Frax
Frax je pro Ransika to, co je Obvod pro Strážce. Vyrábí zbraně a přístroje pro tým a dokonce postavil přístroj, který je vzal zpátky v čase. Na povrchu Frax vypadá být loajálním robotem, který existuje pouze, aby sloužil Ransikovi. Co si neuvědomují je, že Frax má své vlastní cíle a neustále vyvíjí vlastní plány za Ransikovými zády. Má svou vlastní privátní armádu mutantů díky objevení nechvalně známého X-Trezoru - vězení pro nejtěžší zločince. Nenávidí lidi i mutanty a plánuje svět, kde budou vládnout roboti.

Ale Frax nebyl vždy robotem. Kdysi byl člověk známý jako Dr. Fericks. Ukázal dobrotu umírajícímu Ransikovi a byl zrazen. Ransik vypálil jeho laboratoř a zanechal ho jisté smrti, ale Fericks přežil a přeměnil své tělo na robotické a stal se Fraxem. Kdysi příjemný doktor nyní pouze ví, jak nenávidět. Přidal se k Ransikovým jednotkám, aby ho jednou mohl podrazit, jako to udělal on jemu. Ransik zjistil, kdo byl Frax a nechal ho vysledovat a změnil ho v nemyslícího robota, který pilotoval Zkázotrona k jeho vlastní destrukci.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"
 


 
Gluto
Tento arogantní kriminálník s nadváhou z budoucnosti měl být dán k ledu, když Nadira převzala kryo vězení a najala ho, aby se přidal k ní a jejímu otci. Gluto je velmi silný a tvrdohlavý a je překvapivě dobrý bojovník. Při konečném boji proti Strážcům se sám ze strachu kryogenicky zmrazil ve vězení.

Poprvé viděn v "Force from the Future, část 1"


 
Kykloboti
Kykloboti jsou Ransikovými robotickými vojáky, kteří můžou být povoláni z kulek. Nosí meče, které také slouží jako blaster. Stovky Kyklobotů napadlo hodinovou věž, což vedlo k její destrukci.

Poprvé viděni v "Force from the Future, část 2"


 
Drakotron
Po odloučení od Ransika, Frax postavil svůj vlastní mocný Zord nazvaný Drakotron. Drakotron představoval velkou hrozbu pro Strážce a podle Alexe, měl potenciál zničit je. Ten přicestoval z budoucnosti, aby tomu zabránil. Drakotron byl zničen Časovým Megazordem, který udeřil na jeho slabé místo - zdroj energie umístěný v jeho tělě.

Poprvé viděn v "Fight Against Fate"


 
Zkázotron
Než byl zajat Ransikem, Frax vyrobil posledního robota - Zkázotrona. Ransik si ho přivlastnil a ironicky nechal nemyslícího zotročeného Fraxe, aby ho pilotoval proti Strážcům. Zkázotron byl napájen Trixyriovým Krystalem. Když bojoval proti K-Rexovi také takto poháněnému, souboj vytvořil vortexy po městě. Wes zasáhl K-Rexe Kvantovým Obráncem a změnil jeho modrý krystal v žlutý, čímž mu dal dost síly ke zničení Zkázotrona.

Poprvé viděn v "End of Time, část 1"


 
Vypra
Vypra byla oživena a sama se vyhrabala z vlastního hrobu. Poté si našla cestu do Stříbrných Kopců, aby ukradla amulet, který by vypustil super démona. Vypra a super démon byli zničeni společnými silami Časových Strážců a Světelných Strážců.

Poprvé viděna v "Operation Lightspeed"


 
Quarganon
Oživená Vypra ukradla amulet k povolání tohoto nebezpečného monstra, které bylo nakonec zničeno kombinovanými silami bojových brnění Červeného Časového Strážce, Kvantového Strážce, Červeného Světelného Strážce, Modrého Světelného Strážce a Zeleného Světelného Strážce.

Poprvé viděn v "Time for Lightspeed"

Démonní Válečníci
Když se Vypra vrátila, nechala vytvořit pět stvoření, které se zjevili z hrobů. Stvoření jsou ozbrojeny mečem a zmizí, když jsou poraženy.

Poprvé viděni v "Time for Lightspeed"