Strážci
Cole
Max
Danny
Taylor
Alyssa
Merrick

Zordy
Zvířecí Krystaly
Divoké Zordy
Divoký Megazord
Kongazord
Predazord
Isis Megazord
Animus Megazord
Pegasus Megazord

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Orgové


Isis Megazord
Divoké Zordy: Sokol, Nosorožec, Pásovec, Jelen, Žirafa

Nayzor byl znovuzrozen a jediní Strážci pro boj s ním byli Cole a Merrick. Ostatní Strážci byli zraněni a cestovali v duchu, kde byli Kitem posláni na cestu, která vedla k odhalení Colovi Sokolí Zvířecí Krystal a Sokolího Posla. Použitím těchto dvou věcí povolal Sokolí Zord, který se spojil s ostatními Divokými Zordy v Isis Megazord. Isis Megazord je schopen letu a je schopen předvést útoky Jelení Spár, Oštěp Pardolise, Konečný Úder a Isis Strnutí.

Poprvé viděn v "The Wings of Animaria"
 

Isis Megazordd - Obranný Mód
Křídla Sokolího Zordu můžou také sloužit jako ochranný štít Isis Megazordu.

Poprvé viděn v "The Wings of Animaria"
 

Isis Megazord - Mód Predátor
Divoké Zordy: Sokol, Černý Bizon, Vlk, Kladivoun

Isis Megazord má známý pouze jeden další mód, Mód Predátor, kde se Kladivoun a Vlk z Predazordu spojí s Bizonem a Sokolem poté, co všechny ostatní Zordy byly příliš zraněny mocným Vlakovým Orgem, než aby pokračovaly v boji. Navzdory tomu, že Aligátor není součástí této kombinace, Mód Predátor ovládá Gátoří Hůl Predazordu. Jako útok používá Isisin Pohled. Konečný útok v Módu Predátor se nazývá Křídla Animárie, kde hodí vlčí bumerang na protivníka, který se vrátí, přichytí se ke Gátoří Holi a poté protivníka dokončí bodnutím v plné rychlosti.

Poprvé viděn v "Fishing for a Friend"