Strážci
Tommy
Adam
Justin
Tanya
Kat

Zordy
Turbo Zordy

Arzenál
Zbraně/Výbava

Spojenci
Protivníci


Turbo Zordy
Protože by Zeo Zordy nebyly dost silné, aby zastavili Maligora, dal Zordon Strážcům Turbo Zordy spolu s novými silami. Pět Turbo Zordů bylo přivezeno na Muranthias a byly úspěšné v poražení Maligora po skombinování do Turbo Megazordu. Turbo Megazord byl zajat Generálem Pasekou, aby byl použit pro zlo. Byl zpět převzat Strážci, ale byl zničen po útoku Zlatiče.
 

 
Červený Blesk
Závodní auto pilotované Červeným Turbo Strážcem. Tvoří hlavu a hrudník Turbo Megazordu.

Poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"

 
Pouštní Hrom
Minidodávka pilotovaná Zeleným Turbo Strážcem. Tvoří levou nohu Turbo Megazordu.

Poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"

 
Horský Vichr
4x4 pickup pilotovaný Modrým Turbo Strážcem. Tvoří břicho a horní část nohou Turbo Megazordu.

Poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"

 
Písečná Hvězda
SUV pilotované Žlutou Turbo Strážkyní. Tvoří levou nohu Turbo Megazordu.

Poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"

 
Rychlý Vítr
Malé autíčko pilotované Růžovou Turbo Strážkyní. Rozdělí se a tvoří ruce Turbo Megazordu.

Poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"

Turbo Megazord
Pět Turbo Zordů se spojí k utvoření Turbo Megazordu. Meč Turbo Megazordu je jeho primární zbraní. Roztočí se při jízdě proti soupeři a opakovaně ho sekne. Turbo Megazord byl zničen Zlatičem.

poprvé viděn v "Turbo: Strážci Vesmíru Film"