Strážci
Tommy
Adam
Justin
Tanya
Kat

Zordy
Turbo Zordy

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci 

Divatox vede svou válku proti Strážcům z ponorky, která má periskop, který se může vynořit kdekoliv, kde chce. Ponorka je schopna mezihvězdného letu a je vybavena torpédy, která nechávají růst monstra. Divatoxina ponorka opustila Zemi a spojila se s Vesmírnou Základnou Generála Paseky.

Poprvé viděna v "Strážci Vesmíru"
 


 
Divatox
Divatoxin mistrovský plán cestovat na ostrov Muranthias, aby si vzala Maligora, aby mohla použít jeho sílu k ovládnutí vesmíru. Aby toho dosáhla, potřebovala Liarianského kouzelníka Lerigota, aby mohla bezpečně proplout trojúhelníkem královny Nemesis. Poté, co je Maligore zničen Turbo Strážci, Divatox přísáhá pomstu.

Poprvé viděna v "Strážci Vesmíru"
 


 
Maligore
Po vypuštění ze svého vězení se Maligore utkal v boji s Turbo Strážci. Po úniku ze sopky vyrostl a byl zničen Turbo Megazordem.

Poprvé viděn v "Strážci Vesmíru"

 


 
Rygog
Divatoxin druhý ve velení řídí navigaci ponorky. Je schopen střílet silné oční paprsky.

Poprvé viděn v "Strážci Vesmíru"


 
Elgar
Divatoxin synovec Elgar, kterému byl dán úkol zajmout Lerigota a také najít dva čisté a silné lidi, kteří se obětují Maligorovi. Poté, co jsou Jason a Kimberly zachráněni Turbo Strážci, je Elgar obětován k vypuštění Maligora.

Poprvé viděn v "Strážci Vesmíru"


 
Piraňatroni
Divatoxiny rybí válečníci. Můžou řídít motocykly a držet palice. Hordy těchto bojovníků zavinily destrukci Silo Komory.

Poprvé viděni v "Strážci Vesmíru"


 
Putrové
Několik Putrů bylo posláno na Loď Duchů, aby se postarali o Turbo Strážce.

Poprvé viděni v "Strážci Vesmíru"


 
Malachianové
Malachianové jsou uctívači Maligora a po Kimberlyině útěku ji pomohli znovu zajmout.

Poprvé viděni v "Strážci Vesmíru"


 
Rita Repulsa
Divatox volala Ritě o radu, jak se zbavit Strážců Vesmíru. Její rada byla: "Utéééééč"

Poprvé viděna v "Den Zrození"

Lord Zedd
Lord Zedd se objevil spící během Ritina hovoru s Divatox.

Poprvé viděn v "Vzpoura, část 1"