Strážci
Nick
Xander
Chip
Madison
Vida
Daggeron
Udonna
Leanbow

Zordy
Mystičtí Titáni
Katastros
Solaris Rytíř Megazord
Mystické Legendy
Jasná Hvězda

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Deset Stvůr
Monstra 

Šupin
Šupin je vůdce Deseti Stvůr a má na starosti oživení Oktoma za každou cenu. Když zjistí, že Oktomův duch je držen Leanbowem, pokusí se ho získat zpět a uspěje tak s pomocí Gekkora a Matoomba. Když je Oktomus oživen, Šupin uspěje v zajetí Udonna, ale ne na dlouho, když ho oživená Itassis zničí.

Poprvé viděn v "Světlo"
 


 
Blacklance
Blacklance je druhý ve velení Deseti Stvůr a je jeden z nejmocnějších z nich. Blacklance poprvé bojuje s Mystickými Strážci, když s nimi bojuje Megaroh a použije svůj kočár, aby jim pěkně zatopil, dokud se neobjeví Leanbow a neteleportuje ho pryč. Když je Oktomus oživen, naposledy se utká s Mystickými Strážci a je jimi zničen, když spojí své síly.

Poprvé viděn v "Světlo"
 


 
Itassis
Itassis je dán úkol, aby se ujistila, že nebudou porušena Pravidla Temnoty. Itassis dádá přednost moudrosti před silou, když poradí Mystickým Strážcům, jak budou schopni je zničit. Když je Oktomem osobně vybrána, aby vypustila svou zlobu na povrch, má pochyby o své existenci a je zničena Blacklancem a Šupinem, že neplní Oktomova přání. Je oživea Necrolai, když ukáže svou ochotu a pomůže Strážcům zničit Oktoa nadobro. Když je Oktomus zničen je naposledy viděna, jak se baví s Daggeronem o odvaze.

Poprvé viděna v "Světlo"
 

 
Megaroh
Megaroh je velmi netrpělivý, když dojde na Pravidla Temnoty a jednou je poruší, když napadne Daggerona dřív než nastane jeho čas zaútočit na povrch. Nakonec je vybrán, aby zaútočil na povrch a je vyzván Sněhovým Prince, který viděl, že Mystičtí Strážci potřebují jeho pomoc. Když je porazí v dimenzi Sněhového Price, je vyzván Daggeronem na souboj, který nakonec prohraje. Poté vyroste a pomůže mu Blacklance, ale to nepomůže a je zničen Solaris Rytíř Megazordem.

Poprvé viděn v "Světlo"
 


 
Magma
Magma je první z Deseti Stvůr, který je vybrán Kamenem Úsudku, aby zaútočil na povrch a plánoval použití svých plamenů k zapálení povrchu. Než mohl Magma bojovat s Mystickými Strážci ve své obří podobě, byl zničen Šupinem, když prohrál hru, kterou začal.

Poprvé viděn v "Světlo"
 


 
Okulus
Okulus je špičkový odstřelovač, který uspěl v zajetí všech Mystických Strážců až na Nicka. Když se Nick dozvěděl o svém spojení s Ohnivým Srdcem, zničil Okula jako Červený Dračí Ohnivý Strážce..

Poprvé viděn v "Světlo"
 


 
Serpentina
Serpentina zjistila brzy, že bude vybrána Kamenem Úsudku, tak poslala Hekatoida, aby zabránil Nickovi a Vidě morfovat. Když byla vybrána, vypustila své hady na Briarwood, kteří způsobovali zkamenění. Když úspěšně snědla pět Mystických Strážců ve své hadí podobě, je poražena Nickem a Vidou, kterým Itassis vrátila jejich schopnost morfovat. Vyroste a je zničena Kudlanka Megazordem.

Poprvé viděn v "Světlo"


 
Hekatoid
Hekatoid je poprvé najat Serpentinou, aby ji dal výhodu až bude vybrána zaútočit na povrch, když znemožnil Nickovi a Vidě morfovat. Později cestuje k Jezeru Nářků a povede se mu zajmout Udonnu, než je vybrán, aby zaútočil na povrch. Když je vybrán, plánuje použít své jedovaté žáby, aby zaplavily povrch. Nicméně jeho plán selže, když je Udonna osvobozena a získá zpět své síly. Hekatoid je zničen spojením magie Udonny a Mystických Strážců.

Poprvé viděn v "Světlo"


 
Gekkor
Gekkor spolu s Matoombem a Šupinem uspějí v získání Oktomova ducha od Leanbowa. Když Matoombo zběhne od Deseti Stvůr, je dán Gekkorovi úkol, aby zajal Matoomba, aby mohl Oktomus použít jeho tělo k znovuzrození. Nicméně selže a je zničen Vlčím Válečníkem.

Poprvé viděn v "Světlo"

Matoombo
Matoombo spolu s Gekkorem a Šupinem uspějí v získání Oktomova ducha od Leanbowa. Po získání Oktomova ducha je vybrán Kamenem Soudnosti, aby zaútočil na povrch a plánuje ho zničit elektrickou koulí, která způsobí totální destrukci. Nicméně došel ke změně názoru, když mluvil s Vidou a rozhodl se kouli zničit. Brzy na to je vybrán, aby se stal hostitelem pro Oktomovo tělo, ale to odmítá. Aby zabránil Oktomově znovuzrození, rozhodne se cestovat do dimenze snů, aby navždy usnul a Oktomus se nemohl nikdy znovu zrodit. Nícméně ho tam porazí Šupin a zabije ho, aby mohl Oktomus použít jeho tělo, aby se oživil. Když je Oktomus zničen, objeví se oživený Matoombo a hraje s Vidou v Rock Póriu.

Poprvé viděn v "Světlo"