Mighty Morphin
Alien
Zeo
Turbo
in Space
Lost Galaxy
Lightspeed Rescue
Time Force
Wild Force
Ninja Storm
Dino Thunder
S.P.D.
Mystic Force
Operation Overdrive
Jungle Fury
R.P.M.
Samurai
Megaforce
Super Megaforce
Dino Charge
Ninja Steel
Beast Morphers
Dino Fury
Cosmic Fury

 


 
Mighty Morphin Power Rangers
Strážci Vesmíru
1993-1995 | 145 Epizod
Když čarodějnice Rita Repulsa unikla ze svého vězení, Zordon musel reagovat a utvořil Strážce Vesmíru. Pět středoškolských studentů začali legendu použitím Silo Mincí k transformaci a odvrácením zlých vesmírných mimozemšťanů s jejich Dinozordy.
 

 

 
Mighty Morphin Alien Rangers
Strážci Vesmíru
1996 | 10 Epizod
Země je vrácena v čase a nemá obranu proti silám zla. Zordon musí na pomoc povolat Strážce z planety Aquitar, aby mu pomohli ochránit náš svět. Pět mimozemských bytostí chrání naši planetu jako elitní bojový tým Mimozemských Strážců.
 

 

 
Power Rangers Zeo
1996 | 50 Epizod
Se zničenými Silo Mincemi, Strážci potřebují nový zdroj síly, a tak znovu zformují Zeo Krystal, který je promění na Zeo Strážce Vesmíru. S použitím jejich Zeo síly, musí ochránit Zemi od invaze Strojního Impéria.
 

 

 
Power Rangers Turbo
1997 | 45 Epizod
Když pirátka Divatox ohrožuje bezpečnost Země, jediná naděje strážců leží v zázračné Turbo Síle, která z nich udělala Turbo Strážce Vesmíru. Tento vysoce otáčkový tým najde pomoc v Modrém Senturiónovi a záhadném Fantom Strážci.
 

 

 
Power Rangers in Space
1998 | 43 epizod
Jak strážci odlétají do vesmíru, aby zabránili Temnému Přízraku v ukradení Zordonovy energie, stanou se Vesmírnými Strážci, poletujícími kosmem v Astro Megalodi a bojující s princeznou zla, Astronemou.
 

 

 

Power Rangers Lost Galaxy
1999 | 45 epizod

Strážci Vesmíru cestují hluboko do vesmíru na palubě vesmírné stanice ze Země, kde se utkají s více silnými zlými mimozemšťany. Strážci Ztracené Galaxie zaznamenávají jejich boj k ochraně kolonie za použití síly Quasarových Mečů a jejich Galaktických Šelem.

 

 

 
Power Rangers Lightspeed Rescue
2000 | 40 epizod
Když se opět znovuzrodí démoni, aby zajali město Námořníkův Záliv, ochranná organizace shromáždí tým k boji s jednotkami zla. Pět hrdinů z Rychlosti Světla zužitkují nejnovější technologii k obraně města.
 

 

 
Power Rangers Time Force
2001 | 40 epizod
Když zlověstný mutant uprchl do minulosti, je jen jedna síla, která ho může přivést zpět - Síla Času. Legendární tým bojuje, aby zabránil Ransikovi převzít vládu v roce 2001, podporovaní futuristickými zbraněmi a vozidly stejně tak jako Kvantovým Strážcem.
 

 

 
Power Rangers Wild Force
2002 | 40 epizod
Znečištění Země umožnilo pradávnému zlu uniknout. Starověká mocná zvířata vybrala pět mladých válečníků, aby bránili planetu jako Strážci Vesmíru. Tito hrdinové zastaví ozbrojené síly impéria Orgů s divokou zbrojní technikou a armádou Divokých Zordů.
 

 

 
Power Rangers Ninja Storm
2003 | 38 epizod
Tři nepoddajní studenti jsou poslední, kteří zůstali na ninja akademii poté, co zlí mimozemšťani napadli Zemi. Aby zachránili svět, jejich ninja mistr je učí spojit starověké mystické energie, které je transformují ve Strážce Vesmíru.
 

 

 
Power Rangers Dino Thunder
2004 | 38 epizod
Dr. Tommy Oliver musí rekrutovat samotářskou muzikantku, prvotřídního hráče a unáhleného fotbalistu jako nový tým Strážců Vesmíru, aby zachránili svět před Mesogogem. Musí také opět navázat na svou minulost Strážce Vesmíru, když se stane Černým Strážcem a vede svůj tým. S pomocí původně zlého Bílého Strážce se strážci musí spojit s Dino Krystaly a zastavit Mesogoga jednou provždy.
 

 

 
Power Rangers S.P.D.
2005 | 38 epizod
Pod velením Anubise Crugera byla vytvořena dobře trénovaná policejní jednotka, Speciální Policie Delta, neboli S.P.D., aby udržovala mír. Pět hrdinů se sjednotí dohromady, aby sloužili a ochraňovali galaxii jako Strážci Vesmíru S.P.D. - proti zlémul císaři Gruummovi, veliteli bitevní vesmírné lodi.
 

 

 
Power Rangers Mystic Force
Power Rangers: Síla Strážců
2006 | 32 epizod
Planeta Země žije v časech míru, když tu je tichá čistota narušena pod útoky od nového zla... Ihned nato pět odvážných teenagerů zjistí své skutečné totožnosti - hrdinové obdaření mystickými silami předurčeni bránit Zemi jako Strážci Vesmíru.
 

 

 
Power Rangers Operation Overdrive
Power Rangers: Operace Overdrive
2007 | 32 epizod
Pět drahokamů mocné Koruny Aurory bylo rozseto po Zemi, aby se zabránilo Moltorovi a Fluriousovi, kteří byli prokleti, když ji hledali, aby se jich zmocnili. Je rekrutováno pět mladých dobrodruhů zámožným lovcem pokladů Andrew Hartfordem, aby se stali Strážci Vesmíru a chránili Zemi.
 

 

 
Power Rangers Jungle Fury
2008 | 32 epizod
Tři mladí lidé jsou vybráni k ochraně světa před zlým Dai Shi, který unikl ze svého vězení a ovládl tělo bývalého spolužáka. Jsou trénováni několika učiteli v umění Kung-Fu divokých Zvířecích Duchů, aby zachránili svět.

 

 
Power Rangers R.P.M.
2009 | 32 Epizod
Nový počítačový virus Venjix ovládl světovou komunikaci, energii a obranné systémy, postavil Drtiče, vyspělé roboty, a zamořil svět. Nový tým Strážců Vesmíru byl utvořen Doktorkou K v dómovitém městě Korint, aby bojoval se zlými stroji.
 

 

 
Power Rangers Samurai / Power Rangers Super Samurai
Strážci Vesmíru: Samurajové
2011-2012 | 44 Epizod
Pět hrdinů používá Symboly Moci k boji proti zlému Mistru Xandredovi a jeho armádě Nighloků. Xandred je uvězněn na bárce na řece Sanzu a plánuje zaplavit planetu. Na jejich cestě Strážci získají speciální disky a zkrotí jejich síly.
 

 

 
Power Rangers Megaforce
2013 | 22 Epizod
Když zaútočí mimozemšťané z Válečné Hvězdy, mystický ochránce Země jménem Gosei naverbuje pět středoškoláků, aby se stali Strážci Vesmíru a zahnali zlé vesmírné mimozemšťany svými Gosei Mechazordy.
 

 

 
Power Rangers Super Megaforce
2014 | 20 Epizod
Když je masivní mimozemská armáda Vrakovy rodiny poslána, aby dobyla Zemi, Gosei dá Strážcům speciální Morféry a Klíče. Ty jim umožní stát se Strážci Super Megasíly. Je jim také dána schopnost proměnit se na jakýkoli tým Strážců Vesmíru z minulosti.
 

 

 
Power Rangers Dino Charge / Power Rangers Dino Super Charge
2015-2016 | 44 Epizod
Před milióny let se zlý Sledge pokusil ukrást největší sílu ve vesmíru, Energokamy, ale mimozemšťan jménem Ochránce je svěřil dinosaurům. Nyní se Energokamy našly a Sledge se vrátil, aby bojoval s novým týmem Strážců Vesmíru.
 

 
Power Rangers Ninja Steel / Power Rangers Super Ninja Steel
2017-2018 | 44 Epizod
Nejpopulárnější show je vysílána napříč galaxiemi a úřadující šampión, Galvanax, posílá své nejlepší soutěžící na Zemi, aby ukradli mýtické Ninja Silo Hvězdice, aby ovládl vesmír. Je utvořen nový tým hrdinů, aby bránili Silo Hvězdice, před padnutím do špatných rukou.
 

 
Power Rangers Beast Morphers
2019-2020 | 44 Epizod
V budoucnosti tajná agentura spojí nově objevenou substanci nazvanou Morf-X se zvířecí DNA, aby vytvořila tým Strážců Vesmíru. Strážci musí bojovat se zlým živým počítačovým virem, který chce ovládnout zdroj sil všech Strážců, samotnou Morfovací Síť.
 

 
Power Rangers Dino Fury
2021-2022 | 44 Epizod
Když je armáda mocných mimozemských bytostí vypuštěna na Zemi a ohrožuje život tak, jak ho známe, je svolán zbrusu nový tým Strážců Vesmíru poháněný prehistorickou silou dinosaurů, aby se vypořádal s touto hrozbou!
 

 
Power Rangers Cosmic Fury
Strážci Vesmíru: Kosmická Síla
2023 | 10 Epizod
Lord Zedd unikl a tentokrát se jeho řádění rozšířilo až do nejvzdálenějších končin vesmíru! Strážci potřebují najít nové Zordy a nové síly, aby mohli čelit Zeddově nejnovější hrozbě, a nebudou na to sami. Spolu s některými známými tvářemi objeví sílu Kosmických Orbů a stanou se Strážci Kosmické Zuřivosti, vyzbrojeni novými uniformami, novými zbraněmi a celou novou flotilou Zordů!