Strážci
Marvin
Eddie
Jack
Vesper
Chloe

Zordy
Hyper Zordy

Arzenál
Zbraně/Výbava
Vozidla

Spojenci
Protivníci
Monstra

K